Zespół

Fundacja im. Stefana Batorego  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Anna Rozicka, dyrektor programu

e-mail: arozicka@batory.org.pl

Karolina Szymańska, informacja i promocja
e-mail:
kszymanska@batory.org.pl

tel. 22 536 02 69, 605 650 782

 

Projekty tematyczne

(partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, zwalczanie dyskryminacji, przeciwdziałanie wykluczeniu)

e-mail: ngofund@batory.org.pl

Joanna Pietruszka, koordynatorka

tel. 22 536 02 51

Justyna Szołajska, koordynatorka

tel. 22 536 02 42

Karolina Walkiewicz, koordynatorka

tel. 22 536 02 43

Zuzanna Cichowska, koordynatorka

tel. 22 536 02 46

Alicja Garlińska-Cieślak, kierowniczka

tel. 22 536 02 40

Sylwia Sobiepan, kierowniczka

tel. 22 536 02 70

Ingeborga Janikowska-Lipszyc, koordynatorka

tel. 22 536 02 75

Magdalena Pocheć, koordynatorka

tel. 22 536 02 12

Agata Maksimowska, koordynatorka

tel. 22 536 02 73

Alina Wasilewska, koordynatorka

tel. 22 536 02 64

Marta Smagowicz, koordynatorka

tel. 22 536 02 73

 

Projekty systemowe

e-mail: ngofund@batory.org.pl

Alicja Garlińska-Cieślak

tel. 22 536 02 40

Sylwia Sobiepan

tel. 22 536 02 70

 

Projekty współpracy dwustronnej

e-mail: bilateral@batory.org.pl

Justyna Frydrych, koordynatorka

tel. 22 536 02 67

 

Współpraca międzynarodowa

e-mail: wspolpraca@batory.org.pl

Justyna Frydrych, koordynatorka

tel. 22 536 02 67

Agata Szypulska, koordynatorka

tel. 22 536 02 55

 

Dział Finansowy

Aneta Kluszczyńska, specjalista ds. finansowych

e-mail: akluszczynska@batory.org.pl

tel. 22 536 02 68

Monika Treichel

tel. 22 536 02 66

e-mail: mtreichel@batory.org.pl

Bazyli Batko

e-mail: bbatko@batory.org.pl

 

Projekty tematyczne (dzieci i młodzież)e-mail: ngofund@pcyf.org.pl 

Maria Zaguła-Holzer, dyrektor

Arkadiusz Brzeziński, koordynator

Bożena Mozga, asystent

tel. 22 826 10 19

tel. 22 826 18 06