Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt      
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2018-12-20

Weź udział w konsultacjach Funduszu Aktywni Obywatele!

Fundacja Batorego wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich rozpoczyna konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele (Active Citizens Fund-National) – programu dla organizacji pozarządowych finansowanego ze środków EOG. Gorąco zapraszamy do podzielania się z nami opiniami, uwagami i podpowiedziami:

 • jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
 • jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty,
 • jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia.

 

Zebrane opinie pomogą nam w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu.

W konsultacjach można wziąć udział:

 • wypełniając ankietę on-line, dostępną do 8 stycznia na stronie www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl
 • zgłaszając chęć uczestnictwa w głównym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 17 stycznia 2019 w Warszawie (uczestnicy spotkania zostaną wylosowani spośród osób, które wypełnią pierwszą część ankiety on-line)
 • zgłaszając chęć uczestnictwa w spotkaniu tematycznym wokół wybranych wątków Funduszu lub w gronie organizacji o podobnym profilu działania – zgłoszenia od organizacji zainteresowanych taką formą konsultacji przyjmujemy do 10 stycznia 2019.

Chcemy poznać opinie możliwie różnorodnych grup i środowisk. Czekamy na głosy zarówno przedstawicieli organizacji społecznych (działających w różnych częściach Polski, różnych obszarach tematycznych i o różnym światopoglądzie), jak i ich otoczenia – aktywistów działających w grupach nieformalnych, samorządowców, reprezentantów administracji publicznej, współpracujących z organizacjami przedstawicieli świata nauki czy mediów.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl

Fundusz Aktywni Obywatele będzie wspierał finansowo i merytorycznie działania podejmowane przez organizacje społeczne w obszarach wskazanych przez Państwa-Darczyńców i zawarte w Niebieskiej Książce (BlueBook), konsultowanej latem 2016 roku:

 • demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość;
 • prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względy na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową;
 • sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację;
 • równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć;
 • środowisko i zmiany klimatyczne.