Współpraca dwustronna

Poza przekazywaniem dotacji na nawiązanie lub wzmocnienie współpracy z organizacjami i instytucjami z Państw-Darczyńców organizowaliśmy też wydarzenia, umożliwiające polskim organizacjom nawiązanie kontaktów i współpracy oraz zapoznanie się z doświadczeniami  norweskich i islandzkich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Przygotowaliśmy 7 wizyt studyjnych w Norwegii (6) i w Islandii (1). Wzięło w nich udział 100 przedstawicieli polskich organizacji.

Ponadto 35 przedstawicieli organizacji z Islandii i Norwegii wzięło udział w wydarzeniach organizowanych w Polsce. Były to zarówno spotkania służące nawiązaniu kontaktów, jak i warsztaty oraz fora organizacji pozarządowych, na których goście dzielili się swoimi doświadczeniami.