Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Spoza centrum widać więcej - przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
małopolskie
Szczawnica
2014-03-01 - 2015-05-31
175 355,00 PLN
154 000,00 PLN
kobiety, LGBTQ, obszary wiejskie
Opis projektu
Z badań prowadzonych przez Fundację Przestrzeń Kobiet wynika, że kobiety nieheteroseksualne (lesbijki, kobiety biseksualne) mieszkające poza dużymi miastami są bardziej narażone na dyskryminację i wykluczenie w swoich społecznościach lokalnych. Ich specyficzna sytuacja i potrzeby nie są uwzględniane ani przez publiczne ośrodki pomocy, ani przez organizacje pozarządowe. Większość organizacji kobiecych i LGBT działa w dużych miastach i nie uwzględnia realiów życia poza metropoliami. W konsekwencji kobiety nieheteroseksualne żyjące w małych miejscowościach i na wsi, doświadczające dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania, nie mają możliwości uzyskania wsparcia adekwatnego do ich potrzeb.

Projekt zmierzał do przełamania izolacji kobiet nieheteroseksualnych z małych miejscowości poprzez włączenie ich w proces wypracowywania możliwych form wsparcia oraz uwrażliwienie organizacji pozarządowych i innych instytucji na potrzeby tej grupy kobiet.

Dzięki podjętym działaniom opracowano i upowszechniono wśród organizacji działających w dużych miastach propozycje rozwiązań dotyczących współpracy z kobietami nieheteroseksualnymi żyjącymi poza dużymi miastami oraz wzmocniono tę grupę kobiet poprzez stworzenie im możliwości nawiązania kontaktów z organizacjami, a także włączenie ich w proces formułowania rozwiązań przeciwdziałających ich wykluczeniu. Metodologia opracowana na potrzeby projektu może służyć jako model tworzenia rozwiązań poprawiających sytuację każdej grupy dyskryminowanej ze względu na kilka przesłanek.

Propozycje rozwiązań przygotowano w tracie cyklu spotkań fokusowych i warsztatów prowadzonych metodą „co-solvingu”, w których wzięły udział 44 przedstawicielki 3 grup: 9 nieheteroseksualnych kobiet z małych miejscowości, 14 działaczek lokalnych i 21 działaczek organizacji LGBT/feministycznych. Spotkania i warsztaty służyły zidentyfikowaniu potrzeb i barier, uniemożliwiających efektywną współpracę tych środowisk oraz omówieniu możliwych rozwiązań. Efekty tej pracy zostały podsumowane w publikacji, która zawiera konkretne porady dla organizacji i edukatorów/ek zainteresowanych uwzględnianiem w swoich działaniach potrzeb kobiet nieheteroseksualnych, żyjących poza dużymi miastami. Publikacja była promowana za pomocą infografik oraz spotkań otwartych, które odbyły się w sześciu miastach (Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Gdańsku) z udziałem ok. 200 osób.

Bezpośrednimi beneficjentkami działań są 44 uczestniczki projektu.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny