Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Równia Literacka

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
dolnośląskie
Wrocław
2014-03-01 - 2014-11-30
102 193,00 PLN
91 883,00 PLN
kobiety, system oświaty
Opis projektu
Treści nauczania przyczyniają się do powielania i utrwalania szkodliwych stereotypów płci. Organizacje pozarządowe od lat podejmują tę tematykę i dokumentują różne aspekty tego zjawiska (np. analiza programów nauczania oraz treści podręczników), jednak jak dotąd nie zajęto się kanonem lektur szkolnych.

Projekt zmierzał do uwzględnienia treści związanych z równością płci w nauczaniu języka polskiego na poziomie podstawowym i gimnazjalnym i skupił się na doborze i sposobie omawiania lektur szkolnych.

W wyniku podjętych działań dostarczono nauczycielkom i nauczycielom narzędzi edukacyjnych wrażliwych na płeć, które umożliwiają omawianie lektur szkolonych z uwzględnieniem zasady równości płci oraz wskazują zbiór lektur dodatkowych, prezentujących niestereotypowe wzorce kobiecości i męskości.

W ramach projektu przygotowano raport dokumentujący problem powielania w lekturach szkolnych i sposobie ich omawiania szkodliwych stereotypów płci. Raport bazował na analizie jakościowej lektur, informacjach zebranych w ramach zorganizowanego konkursu dla uczennic i uczniów na temat ulubionej postaci literackiej oraz na badaniu opinii nauczycielek i nauczycieli. Na postawie opracowanych dziesięciu scenariuszy lekcji języka polskiego, proponujących krytyczne podejście do zawartych w lekturach wzorców i norm płciowych przeprowadzono w szkołach zajęcia testowe. Opracowano także alternatywną listę lektur, przedstawiających bohaterów i bohaterki w sposób wolny od stereotypów płci. Lista ta zawiera 15 pozycji książkowych.

Beneficjentami projektu są 3 nauczycielki oraz 143 uczennice i uczniowie.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny