Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Prawo do informacji dla Głuchych

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
podkarpackie
Rzeszów
2014-04-01 - 2015-12-31
247 224,12 PLN
221 400,00 PLN
niepełnosprawność, prawo
Opis projektu
Pierwszym i preferowanym językiem społeczności Głuchych w Polsce jest polski język migowy, jednak brakuje informacji o prawach przysługujących obywatelom, działaniu administracji samorządowej i państwowej przekazywanych w tym języku. Dostęp do tłumaczy języka migowego w urzędach jest wciąż utrudniony. Bariery w komunikacji i dostępie do informacji narażają osoby niesłyszące na wykluczenie społeczne.

Celem projektu było zwiększenie dostępu osób niesłyszących do bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz zminimalizowanie bariery w komunikowaniu się w kontaktach z osobami słyszącymi, za pośrednictwem kamerek internetowych z tłumaczem migowym on-line. Kolejnym istotnym celem projektu było przygotowanie materiałów filmowych z zakresu zagadnień prawnych i społecznych tłumaczonych na język migowy.

W wyniku podjętych działań 592 osoby niesłyszące z terenu całej Polski skorzystały z porady prawnej i obywatelskiej przy udziale tłumacza języka migowego on-line lub ze wsparcia tłumacza on-line podczas załatwiania spraw urzędowych. Stworzono i udostępniono w internecie 718 filmów informacyjnych w języku migowym.

Działania obejmowały uruchomienie usługi Pogotowia Migowego – polegającej na połączeniu się z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem komunikatora internetowego typu Skype lub ooVoo (ze wsparcia skorzystało 516 osób i około 20 instytucji publicznych – m.in. PCPR, MGOPS, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, ZUS, MOPR, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe). W ramach poradnictwa on-line w języku migowym udzielono łącznie 1143 porad. Eksperci przygotowali filmy tematyczny z zakresu: zmieniających się przepisów prawa, ważnych wydarzeń społecznych, zdrowia, edukacji czy materiały tłumaczone na prośbę odbiorców dostępnych w internecie (odnotowano łącznie 642 051 odsłon 718 filmów w języku migowym które udostępniono w ramach projektu).

Z usług świadczonych w ramach projektu korzystały przede wszystkim osoby niesłyszące posługujące się językiem migowym z terenu całego kraju (592 osoby). Pozostali odbiorcy to urzędnicy instytucji publicznych, takich jak np.: ZUS, urzędy pracy, urzędy miast, PCPR czy służby zdrowia.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny