Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Aflatoun in Poland

Dzieci i młodzież Zakończony
zachodniopomorskie
Koszalin
2014-02-03 - 2015-12-28
377 680,14 PLN
338 680,14 PLN
samorząd, polityki lokalne, działania edukacyjne
Opis projektu
Analizy Ośrodka Badań Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego z 2012 r. wykazały, że regularne uczestnictwo w pracach różnych organizacji (sportowych, kulturalnych, młodzieżowych, lokalnych) deklaruje tylko 2 proc. młodych obywateli. Wskazuje to na bardzo mały udział młodzieży w organizacjach i instytucjach uczących demokracji, samorządności, współdziałania i pomocy innym. Również raport „Młodzi 2011” przygotowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów potwierdza, że polska młodzież nie chce angażować się na rzecz społeczności lokalnych, ale jedynie zaadaptować do swojego otoczenia.
Z drugiej strony działania na rzecz uczestnictwa młodzieży w życiu lokalnych społeczności stanowią tylko 9 proc. ogółu działań rozwojowych kierowanych do młodzieży [Ośrodek Badań Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego 2010]. Większość z nich to jednorazowe projekty, a nie powiązane ze sobą programy edukacyjne.
Celem projektu było zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania społeczne poprzez realizację inicjatyw kierowanych do lokalnych społeczności. Młodzi ludzie nauczyli się, jak rozpoznawać potrzeby swoich środowisk i proponować adekwatne inicjatywy społeczne, w których wezmą udział ich rówieśnicy, w tym młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.
Blisko 1000 uczestników projektu podjęło się tworzenia małych nieformalnych grup młodzieżowych, opracowujących i realizujących inicjatywy na rzecz własnych społeczności lokalnych. Przygotowano program edukacyjny dotyczący rozwoju kompetencji społecznych i finansowych adresowany do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży. Jest on dostępny w wersji papierowej i elektronicznej, zawiera gotowe materiały do prowadzenia zajęć dla grup młodzieżowych.
Z projektu skorzystała młodzież ponadgimnazjalna z 48 miejscowości.
The Institute for Financial Literacy opracowuje i publikuje materiały edukacyjne dla młodzieży dotyczące edukacji finansowej oraz realizacji projektów społecznych. Dzięki współpracy udało się dostosować pakiety edukacyjne wykorzystywane na świecie do warunków edukacji pozaformalnej w Polsce.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny