Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Aktywne środowisko dla siebie wsparciem i organizatorem

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
lubuskie
Trzciel
2014-03-01 - 2015-09-30
190 835,39 PLN
168 613,39 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia, samopomoc/self-adwokaturaa
Opis projektu
Osoby z autyzmem zazwyczaj nie są przygotowywane do samodzielnego życia i pozostają zależne od opieki rodziny lub instytucji opiekuńczych. Obecnie brak jest perspektyw na zapewnienie godnego życia dorosłym osobom z autyzmem w przypadku śmierci lub utraty możliwości sprawowania opieki przez ich dotychczasowych opiekunów.

Celem było opracowanie przez rodziców indywidualnych planów uspołecznienia osób z autyzmem oraz stworzenia im perspektywy życia w przyjaznych warunkach po odejściu opiekunów.

Dzięki realizacji projektu powstały 2 grupy samopomocowe rodziców i ich dorosłych i dorastających dzieci w spektrum autyzmu liczące 25 rodziców i 18 dzieci. Plan działań integrujących i usprawniających społecznie dla dziecka stworzyła połowa rodziców. Uczestnicy zintegrowali się na tyle, że chęć kontynuacji udziału w grupie wsparcia wyraziło 13 rodziców z 10 dzieci.

Przeprowadzono 29 spotkań grup samopomocowych, podczas których rodzice stworzyli plan pomocy dziecku, przygotowali się do współpracy z wolontariuszami i przeprowadzili ich nabór. Po przeszkoleniu wolontariusze świadczyli bezpośrednie wsparcie polegające na opiece nad osobami z autyzmem w domach uczestników i podczas spotkań grup samopomocowych (ponad 700 h wsparcia udzielonego przez 28 wolontariuszy). W ramach realizacji indywidualnych planów działań integracyjnych i usamodzielniających przeprowadzono treningi umiejętności społecznych dla osób z autyzmem i ich rodziców. Rodzice współtworzący grupy samopomocowe wzięli udział w 4 seminariach tematycznych, których efektem końcowym było sprecyzowanie kształtu systemu wsparcia dorosłych osób z autyzmem.

Beneficjentami projektu było 18 dorastających i dorosłych osób z autyzmem i ich 25 opiekunów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny