Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt      
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej

Dzieci i młodzież Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-02-03 - 2015-02-14
304 062,95 PLN
271 499,46 PLN
wielokulturowość, uchodźcy i migranci
Opis projektu
Młodzież Krakowa napotyka na bariery związane z udziałem w życiu obywatelskim i nie ma wpływu na tworzenie oferty domów kultury. Wynika to z niedostosowania formalnych struktur i proponowanej oferty do zainteresowań i potrzeb młodzieży. Domy Kultury (co wynikło z przeprowadzonych wcześniej badań) mają ofertę ukierunkowaną na małe dzieci lub ludzi dorosłych, seniorów, natomiast młodzież licealna nie znajduje w ich ofercie nic dla siebie. Według badań Omnibus prowadzonych dla Krakowa i Małopolski w 2010 przez Klub Jagielloński (reprezent. próba 1000 os) jedynie 10% Małopolan czuje duży lub raczej duży wpływ na to, co dzieje się w ich miejscu zamieszkania. Az 58% uważa, że ma niewielki wpływ, zaś 32% w ogóle nie czuje możliwości oddziaływania na otaczająca rzeczywistość. Włączenie młodzieży w realizowany przez Urząd Miasta budżet partycypacyjny może zmienić tę sytuację.
Długofalowym zamierzeniem projektu było zwiększenie wpływu młodzieży na przygotowanie i realizację miejskiego budżetu partycypacyjnego oraz włączenie jej w proces tworzenia oferty programowej domów kultury.
W rezultacie projektu 110 młodych ludzi zostało przygotowanych do samodzielnej realizacji działań społecznych i artystycznych w przestrzeni publicznej pozostającej poza nurtem głównych działań instytucji miasta. Uczestnicy przeprowadzili kampanię, w której zachęcali do udziału w wyborze projektów budżetu partycypacyjnego.
Przeprowadzono trzy bloki tematyczne warsztatów, dla 110 uczestników - Szkoła Marketingu Społecznego, Warsztat Osiedlowego Designu oraz Weźże Zrób Kulturę!. Powstała strona internetowa oraz aplikacja na telefony komórkowe z systemem Android z grą miejską Kryminalne Zagadki Nowej Huty. Wydano raport w oparciu o przeprowadzone badania diagnostyczne młodzieży w wybranych dzielnicach Krakowa.
Z udziału w projekcie skorzystała krakowska młodzież w wieku ponadgimnazjalnym.
Partner, Urząd Miasta Krakowa umożliwił współpracę z zarządami dzielnic oraz przeprowadził promocji projektu w telewizji autobusowej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny