Fora tematyczne

W latach 2015-2016 zorganizowaliśmy 7 forów tematycznych, które służyły wymianie wiedzy i doświadczeń między organizacjami z Polski i z innych krajów. Uczestniczyło w nich 880 osób (w tym 55 osób z innych krajów).