Inicjatywy przeciwko mowie nienawiści, ksenofobii i dyskryminacji

Istotnym elementem były działania mające na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści – szereg z nich wpierało zainicjowaną przez Radę Europy młodzieżową kampanię No Hate Speech Movement (m.in. szkolenia młodych blogerów, tłumaczenie i upowszechnienie podręcznika Rady Europy Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka, pomoc w organizacji spotkania koordynatorów kampanii z 27 krajów).

Uruchomiliśmy stronę internetową mowanienawiści.info z materiałami źródłowymi dotyczącymi mowy nienawiści (polskie i europejskie akty prawne, inicjatywy na rzecz zmian legislacyjnych, badania, analizy, raporty, materiały edukacyjne etc.). Opublikowaliśmy raporty z dwu badań na temat mowy nienawiści wobec grup mniejszościowych  (2104 i 2017) oraz przeprowadziliśmy kampanię #StopMowieNienawiści, skierowaną do młodzieży (2015).  Raporty i kampania odbiły się szerokim echem zarówno w mediach tradycyjnych, jak społecznościowych. Zasięg kampanii oszacowano na 2,4 miliona osób. Kampania była komentowana również przez zagraniczne media (m.in. CNN) oraz została uznana za reklamę tygodnia przez portal Wirtualne Media.

Wspólnie z innymi organizacjami na Festiwalu Woodstock Polska, w którym uczestniczą tysiące młodych ludzi, przygotowywaliśmy „Dom bez hejtu” – namiot ze stoiskami organizacji, w którym uczestnicy festiwalu mogli skorzystać z bezpłatnego poradnictwa, dowiedzieć się jak radzić sobie z mową nienawiści, wziąć udział w warsztatach, grach i dyskusjach (2015 i 2016). Demonstrowaliśmy wspólnie na warszawskich Paradach Równości i organizowaliśmy też wspólnie inne wydarzenia: debaty, seminaria, konkursy.

W 2016 roku – we współpracy z innymi organizacjami – podjęliśmy szereg działań w reakcji na nasilające się w Polsce nastroje anty-uchodźcze, związane z kryzysem migracyjnym w Europie. Uruchomiliśmy portal uchodzcy.info.pl, który jest obecnie największym polskojęzycznym źródłem rzetelnej wiedzy związanej z tematyką uchodźczą, kryzysem migracyjnym oraz możliwymi formami pomocy uchodźcom. Zorganizowaliśmy akcje solidarności z uchodźcami – w ramach akcji organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i prywatne przygotowały w całej Polsce 244 różne inicjatywy z udziałem i na rzecz uchodźców (spotkania, dyskusje, wykłady, wystawy, pokazy filmów, przedstawienia teatralne, konkursy, happeningi i zbiórki pieniędzy i darów). Dla organizacji zajmujących się problematyką uchodźców zorganizowaliśmy wyjazdy studyjne do innych krajów, by umożliwić im zapoznanie się z problemami, z jakimi mierzą się organizacje i instytucje zajmujące się uchodźcami, oraz z rozwiązaniami przyjętymi w tych krajach. Przeprowadziliśmy też konkurs „Temat: Uchodźcy” na materiały dziennikarskie – drukowane, emitowane w radiu, telewizji oraz publikowane w internecie w 2016 roku – dotyczące problematyki uchodźców. Nagrody zostały wręczone podczas konferencji zamykającej program.

Wszystkie podejmowane przez nas inicjatywy możecie znaleźć tutaj