Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt      
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania

Partycypacja publiczna Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-02-10 - 2016-01-31
203 180,03 PLN
182 621,28 PLN
ochrona środowiska
Opis projektu
Projekt „Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Programu Działania” powstał w odpowiedzi na kryzys prawny jakim był brak ogłoszenia w Dzienniku Ustaw przyjętego do realizacji Bałtyckiego Planu Działania, który bez publikacji do niczego nie zobowiązywał. Obowiązujące zapisy prawa nie rozwiązywały tego problemu. Celem projektu była aktywizacja organizacji pozarządowych i prowadzenie przez nie lobbingu, tak by uzyskać zmianę prawa krajowego przy współpracy odpowiedzialnych ministerstw i parlamentu. Zawarto partnerstwo z norweską organizacją pozarządową OIKOS, która przekazała wiedzę i swoje doświadczenia dotyczące lobbingu polskim organizacjom. Przygotowano interpelację poselską, nawiązano współpracę z parlamentarnymi i senackimi komisjami branżowymi (rolnictwa i ochrony środowiska) Ustalono kluczowe instytucje odpowiedzialne za dostosowanie prawa polskiego do Dyrektywy azotanowej (ministerstwa rolnictwa i środowiska oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) i z nimi współpracowano nad ścieżką udziału NGO w konsultacjach przygotowywanego prawa, która pozwoli na lepsze wykorzystanie ich potencjału i zaangażowania. Zorganizowano konferencje z udziałem organizacji i administracji, 2 warsztaty, 6 razy spotykano się z administracją i przedstawicielami NGO podczas wydarzeń branżowych (np. Rada Rolnictwa Ekologicznego, Okrągły Stół, etc), testowano kluczowe elementy ścieżki uczestnicząc w konsultacjach Ustawy Prawo wodne. Doświadczenia z prac nad ścieżką oraz przykłady dobrych praktyk współpracy z administracją rządową opisano w broszurze „Społeczny monitoring stanowienia prawa narzędziem demokratycznego państwa”. Wspólnie z 22 organizacjami przygotowano „Stanowisko w sprawie polityki wodnej i zmian do ustawy Prawo wodne”, które ostatecznie podpisało 12 organizacji. Przekazano je władzom państwowym, administracji branżowej i organizacjom. Realizacja projektu przyniosła korzyść 22 NGO rolniczym i prośrodowiskowym dzięki integracji wokół tematyki zanieczyszczenia wód oraz włączenie przedstawiciela NGO do Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Pozytywnie wpłynęła na interesariuszy branżowych (rolnicy, zarządzający wodą, środowiska naukowe) tworząc sieć wymiany informacji.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny