Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt      
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Obserwatorium debaty publicznej

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-09-01 - 2016-04-30
269 180,65 PLN
239 180,65 PLN
mowa nienawiści
Opis projektu
Język debaty publicznej w Polsce staje się coraz bardziej antagonistyczny, uproszczony i wulgarny. Zjawisko to połączone jest ze wzajemnym oddalaniem się od siebie obozów światopoglądowych. Z obserwacji Grantobiorcy wynika, że radykalizacja nie odnosi się jedynie do samych poglądów, prezentowanych w mediach elektronicznych i papierowych, ale także do sposobu, w jaki te poglądy są prezentowane. Radykalne komunikaty przybierają różne formy: agresywną, obelżywą, antydemokratyczną, ksenofobiczną, homofobiczną, wulgarnie antyklerykalną itd. Wzmożone występowanie przejawów radykalizacji może być zagrożeniem dla liberalnej demokracji.

Zamierzeniem projektu było wspieranie demokratycznej debaty w Polsce poprzez podnoszenie świadomości w zakresie nasilającego się zjawiska radykalizacji debaty publicznej.

W wyniku podjętych działań przeanalizowano zjawisko radykalizacji w polskiej debacie publicznej oraz upowszechniono informacje na ten temat za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.obserwatorium.kulturaliberalna.pl wśród dziennikarzy, polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W ramach projektu prowadzono badania zjawiska radykalizacji, polegające na monitorowaniu mediów głównego nurtu. Rejestrowano radykalizmy i poddawano je analizie jakościowej. Przygotowano ok. 150 analiz i raportów oraz artykułów popularno-naukowych, które są dostępne na podstronie Obserwatorium Debaty Publicznej. Opracowano i upowszechniono 2 dokumenty typu policy papers dotyczące złych praktyk w debacie publicznej: językowej dyskredytacji przeciwnika oraz nadużywania treści związanych z historią. Dorobek Obserwatorium był prezentowany w mediach ogólnopolskich (m.in. na łamach „Gazety Wyborczej” i w radiu TOK FM) oraz zagranicznych, (m.in. „The Economist”, „Oesteuropa”). Zorganizowano także 5 seminariów publicznych na temat radykalizacji debaty m.in. na przykładzie problemu kryzysu migracyjnego.

Beneficjentami projektu było 100 osób, które uczestniczyły w seminariach oraz 8 tys. osób, które skorzystały z informacji opublikowanych na podstronie Obserwatorium Debaty Publicznej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny