Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt      
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Warmińsko-Mazurska Akademia Antydyskryminacyjna

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
2014-10-01 - 2015-09-30
162 665,15 PLN
144 820,00 PLN
kobiety, polityki lokalne, samorząd
Opis projektu
Organizacje pozarządowe działające w województwie warmińsko-mazurskim nie posiadają wystarczających kompetencji w zakresie prowadzenia działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji. Kwestie równości płci nie są również podejmowane przez władze lokalne. W związku z tym istnieje potrzeba wzmocnienia organizacji pozarządowych działających w województwie, które wyrażają gotowość i chęć do zwiększenia kompetencji z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji oraz do nawiązywania dialogu w tym zakresie z władzami lokalnymi.
Zamierzeniem projektu było wzmocnienie organizacji pozarządowych z woj. warmińsko-mazurskiego pod kątem prowadzenia działań antydyskryminacyjnych i możliwości wpływania na lokalne polityki w tym zakresie.
W wyniku podjętych działań powstała Wojewódzka Sieć Konsultacyjno-Pomocowa Równości Płci, która składa się z pięciu organizacji. Wypracowano także rekomendacje dla strategii równościowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W ramach projektu zorganizowano Warmińsko-Mazurską Akademię Antydyskryminacyjną (96h) dla 15 przedstawicielek organizacji pozarządowych, które działają lokalnie. Uczestniczki Akademii miały możliwość przećwiczenia nabytych kompetencji w praktyce poprzez organizację wydarzeń antydyskryminacyjnych w swoich miejscowościach. Wypracowano także rekomendacje dla władz lokalnych dotyczące polityki równości płci, które zostały zaprezentowane na konferencji podsumowującej projekt.
Beneficjentkami projektu było 15 przedstawicielek organizacji pozarządowych, działających w woj. warmińsko-mazurskim.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny