Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt      
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Budżet wrażliwy na płeć – inicjatywa konińska

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
wielkopolskie
Konin
2014-10-20 - 2015-12-19
61 276,10 PLN
55 134,75 PLN
kobiety, polityki lokalne, samorząd
Opis projektu
Mieszkanki Konina mają nikłą reprezentację we władzach samorządowych - w Radzie Miasta jest zaledwie 13% kobiet, w zarządach miejskich spółek 10%. W kluczowym dokumencie przyjętym przez Urząd Miasta Konina wskazującym priorytety polityki społecznej „Strategii Rozwoju Konina na lata 2007-2015” perspektywa płci nie jest brana pod uwagę. Przekłada się to na brak uwzględnienia potrzeb kobiet w polityce miejskiej i budżecie miasta.

Projekt zmierzał do uwrażliwienia Urzędu Miasta na kwestie równości płci oraz do sprawdzenia w jakim stopniu prowadzona przez miasto polityka odpowiada na zróżnicowane potrzeby kobiet i mężczyzn.

Realizacja projektu umożliwiła zdiagnozowanie sytuacji kobiet w mieście oraz wskazanie najważniejszych potrzeb i ograniczeń, które kształtują jakość życia mieszkanek Konina, a także upowszechnienie tej wiedzy wśród decydentów, organizacji pozarządowych oraz osób mieszkających w Koninie.

W ramach projektu przeprowadzono badanie, które opierało się na analizie dokumentów strategicznych miasta oraz wydatków budżetu pod kątem realizacji potrzeb kobiet. Wynika z niego, że najbardziej zaniedbane obszary pod kątem równości płci to: zatrudnienie, status ekonomiczny, czas wolny i praca nieodpłatna (obowiązki domowe, opieka nad osobami zależnymi. Przeprowadzono także 30 wywiadów pogłębionych z liderkami miejskimi oraz badanie ilościowe wśród 530 wybranych losowo mieszkanek Konina na temat ich potrzeb. Wyniki badania zostały opublikowane w postaci elektronicznego raportu, który został przekazany władzom miasta. Problematykę miejskiej polityki równych szans upowszechniano także w ramach trzech seminariów, w których wzięły udział osoby reprezentujące Urząd Miasta, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy i mieszkańcy Konina.

Beneficjentami projektu było 71 osób, które wzięły udział w seminariach upowszechniających.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny