Spotkania i warsztaty

W lutym 2015, wraz z ogłoszeniem wyników trzeciej edycji konkursu na projekty tematyczne, zakończył się konkursowy etap programu Obywatele dla Demokracji. Do końca kwietnia 2016 roku, organizacje pozarządowe z całej Polski zrealizują 548 projektów z 5 obszarów tematycznych.

Chcemy dobrze wykorzystać to ogromne bogactwo i różnorodność podejmowanych przez organizacje inicjatyw, dlatego kolejne dwa lata trwania programu poświęcimy na wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń. Chcemy też wpierać organizacje w ich rozwoju, proponując szkolenia i warsztaty podnoszące ich kompetencje w zakresie planowania, budowania strategii, komunikacji i promocji. Umożliwiając spotkania z organizacjami pracującymi w podobnych obszarach w różnych krajach Europy, chcemy tworzyć platformę współpracy międzynarodowej i dawać możliwość nawiązywania współpracy i partnerstw.

Zaplanowaliśmy dla naszych Grantobiorców cztery rodzaje spotkań i warsztatów: