Zgłoś swoją sesję na forum “Uchodźcy i migranci w Polsce”

W kwietniu odbędzie się forum “Uchodźcy i migranci w Polsce”. Poświęcone zostanie tematyce migracji i uchodźców, a w szczególności integracji osób obcego pochodzenia z lokalnymi społecznościami. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych, które zajmują się pracą na rzecz migrantów i uchodźców. Czytaj dalej