ARCHIWUM PROGRAMU

W programie 667 polskich organizacji zrealizowało 617 projektów w  773 miejscowościach w całej Polsce. Wsparcie było oferowane w trybie konkursowym w ramach  trzech „ścieżek”: projekty tematyczne, projekty systemowe i współpraca dwustronna.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wyniki i przebieg konkursów:

Wnioski złożone w konkursach były oceniane przez niezależnych ekspertów:

Ponadto przez cały czas trwania programu przyznawane były dotacje służące inicjowaniu i wzmacnianiu współpracy dwustronnej między Polską (czyli Państwem Beneficjentem) a Norwegią, Liechtensteinem i Islandią (czyli Państwami Darczyńcami). Nawiązywanie współpracy pomiędzy Państwami Beneficjentami a Państwami Darczyńcami jest jednym z ważnych celów Funduszy EOG.