Zrealizowane projekty

Opisy wszystkich projektów zrealizowanych w programie można odnaleźć w wyszukiwarce projektów na stronie głównej. Znajdują się tam nazwy projektów, organizacji oraz partnerów z którymi projekt był realizowany, miejsce jego realizacji, a także kwota przyznanego dofinansowania. Wszystkie projekty można przeszukiwać według tych kategorii, a także według tematów, które poruszane były w projektach.