Stop mowie nienawiści

Program Obywatele dla Demokracji wspiera organizacje pozarządowe w pracy na rzecz sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Szczególną wagę przykładamy do działań związanych z zapobieganiem wszelkim przejawom mowy nienawiści, zwłaszcza w Internecie.

W definicji stworzonej przez Komitet Ministrów Rady Europy, mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu.

Na tej podstronie chcemy dzielić się z Państwem działaniami podejmowanymi przeciwko mowie nienawiści w ramach programu Obywatele dla Demokracji, ale też w szerszym kontekście na poziomie naszego kraju i Europy.