Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Równi i bezpieczni

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-01 - 2016-04-30
384 066,02 PLN
344 876,02 PLN
LGBTQ, mowa nienawiści, prawo, przemoc, uchodźcy i migranci, wymiar sprawiedliwości
Opis projektu
Zgodnie z wynikami badań i analiz w Polsce na przestępstwa motywowane uprzedzeniami (których skala jest niepokojąco wysoka) narażone są przede wszystkim osoby o mniejszościowej etniczności lub narodowości oraz osoby LGBT. Badania pokazują również, że Polska na tle Europy wyróżnia się wysokim poziomem uprzedzeń. Rodzi to obawy odnośnie poziomu bezpieczeństwa osób wyróżniających się ze względu na kolor skóry czy orientację seksualną. Aby poprawiać sytuację tych osób, potrzebna jest zmiana prawa, a to wymaga skoordynowanych działań rzeczniczych (m.in. prace nad wpisaniem do Kodeksu Karnego przestępstw homofobicznych). Niestety tego rodzaju działania podejmowane są sporadycznie, co decyduje o ich niskiej skuteczności.

Zamierzeniem projektu było wsparcie osób pokrzywdzonych oraz zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom z nienawiści do prowadzenia skoordynowanych działań rzeczniczych.

W wyniku podjętych działań wzmocniono kompetencje organizacji w zakresie prowadzenia rzecznictwa i zabiegania o wprowadzenie zmian prawnych, a także udzielono bezpośredniego wsparcia osobom, które doświadczyły przestępstwa z nienawiści ze względu na kolor skóry, pochodzenie lub orientację seksualną.

W ramach projektu odbyło się 8 spotkań Koalicji Przeciwko Przestępstwom Motywowanym Uprzedzeniami, które zawierały element warsztatowy. Koalicja opracowała standardy udzielania wsparcia osobom pokrzywdzonym, kwestionariusz monitoringu rozpraw sądowych oraz słownik równościowy. Obie organizacje realizujące projekt świadczyły bezpośrednie wsparcie prawne osobom, które są narażone lub doświadczyły przestępstw z nienawiści. Monitorowano również 5 rozpraw sądowych. Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji projektu zostało omówione na seminarium podsumowującym projekt, w którym obok organizacji pozarządowych wzięli udział przedstawiciele służb oraz zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Przygotowano także publikację o przeciwdziałaniu przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.

Partner projektu to organizacja specjalizująca się w prawach osób LGBT. Rolą partnera było współkoordynowanie prac Koalicji oraz świadczenie wsparcia prawnego osobom nieheteroseksualnym, które doświadczyły przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Beneficjentami projektu było 10 organizacji zrzeszonych w Koalicji, 70 osób, które skorzystało ze wsparcia prawnego oraz 54 osoby, które uczestniczyły w seminarium podsumowującym.