Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Akademia testów dyskryminacyjnych

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-01 - 2015-12-31
329 682,92 PLN
294 430,00 PLN
prawo
Opis projektu
Testy dyskryminacyjne są uznawane w całej Europie za jeden z najskuteczniejszych środków dowodowych w procesach o dyskryminację i precyzyjną metodę sprawdzania legalności działań podmiotów, którym zarzuca się nierówne traktowanie. W Polsce jedną z największych barier w dziedzinie postępowań sądowych dotyczących dyskryminacji jest brak dowodów uprawdopodobniających, że doszło do nierównego traktowania. Także wiedza organizacji pozarządowych na temat tej metody wciąż jest niewielka.

Celem projektu było przekazanie organizacjom pozarządowym działającym w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji umiejętności efektywnego posługiwania się prawem antydyskryminacyjnym, a w szczególności skutecznego gromadzenia środków dowodowych za pomocą tzw. testów dyskryminacyjnych.

Dzięki projektowi udało się podnieść wiedzę organizacji pozarządowych i środowisk prawniczych na temat testów dyskryminacyjnych. Przeszkolono 15 osób i opracowano 5 strategii testowych.

Praktyczna nauka stosowania testów dyskryminacyjnych polegała na kilkumiesięcznych szkoleniach dla organizacji pozarządowych (8 zjazdów dla 15-osobowej grupy), a następnie na praktycznym wdrożeniu ich w życie poprzez pilotażowe testy dyskryminacyjne w wybranych obszarach życia. Przygotowano również podręcznik, który może służyć innym podmiotom zainteresowanym tym zagadnieniem (400 egz). Opracowano 5 strategii testowych, z których 4 wdrożono w życie podczas pilotażowego sprawdzenia umiejętności prowadzenia testów. Sporządzono 10 opinii eksperckich wpierających grupy szkoleniowe w wykonaniu pilotażowych testów i przeprowadzono 1 seminarium eksperckie ( ok. 50 uczestników). Zorganizowano również spotkanie strategiczne na temat wykorzystania testów dyskryminacyjnych.

Ze szkoleń skorzystało 15 przedstawicieli organizacji. Z tematem testów dyskryminacyjnych zapoznało się 50 uczestników projektu i 400 odbiorców podręcznika.

Partner węgierski - NEKI m.in. współpracował przy szkoleniach dla polskich NGOsów oraz opracowywał strategie testowe.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny