Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci w dobie globalizacji

Dzieci i młodzież Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-01 - 2016-01-31
277 221,99 PLN
249 051,99 PLN
wolontariat
Opis projektu
Wiele dzieci na warszawskiej Woli żyje w rodzinach dysfunkcyjnych. Nie mają one poczucia przynależności i bezpieczeństwa. Stają się nieprzystosowane społecznie i nieporadne życiowo, mają kłopoty w szkole. Zaczynają stosować przemoc i wchodzić w konflikty z prawem.
Projekt wyszedł naprzeciw potrzebom tych dzieci i młodych ludzi – jego celem było rozwijanie ich zainteresowań, stworzenie okazji do nawiązania nowych relacji, wspieranie ich rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego. Stanowił również wsparcie dla rodzin w procesach wychowawczych i dla szkół w edukacji.
Celem powstałego na Woli klubu „Bez Granic” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Ma on charakter międzykulturowy, więc stwarza
okazję do nabycia postaw tolerancji i szacunku wobec osób odmiennych kulturowo, a to z kolei odpowiada na potrzeby miasta, jakim jest Warszawa. Doświadczenie świata w wymiarze globalnym jest dla dzieci szkołą otwartości i akceptacji dla inności. Placówka dotarła ze wsparciem do 40 dzieci (20 pozostawało w dłuższym procesie) i 28 rodziców.
W ramach projektu przeprowadzono konsultacje psychologiczne i socjoterapię. Zostały też zorganizowane warsztaty psychoedukacyjne i międzykulturowe, a także tematyczne: podróżniczo-dziennikarskie, komputerowe i fotograficzne. Dzieci brały udział w zajęciach streetworkerskich, sportowych i artystycznych. Przygotowano też dla nich dwa ciekawe projekty: międzykulturowy z Zambią oraz podróżniczo-dziennikarski „(Nie)dawno temu w Afryce". W terenie miały miejsce plenery zdjęciowe i wydarzenia sportowe, zaś wieczorami dzieci mogły wspólnie oglądać filmy i grać w gry planszowe wraz z rodzinami. W ramach akcji Lato/Zima w Mieście zorganizowano wiele wspólnych wyjść. Aby pomóc dzieciom w nauce, zapewniono im liczne korepetycje. Z projektu skorzystały dzieci w wieku od 8 do 16 lat mieszkające na warszawskiej Woli.
Projekt prowadzony był w partnerstwie z Socjoterapeutycznym Stowarzyszeniem Sportowym Prolog Jabłonna, które umożliwiło dzieciom uczestnictwo w dwóch wydarzeniach plenerowych w ramach Mazovia Marathon MTB, a także odpowiadało za prowadzenie socjoterapii przez cały okres trwania projektu.