Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Kultura jest babą. Od marginalizacji do upodmiotowienia.

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
podkarpackie
Gorajec
2014-04-01 - 2014-08-31
65 165,64 PLN
58 620,80 PLN
kobiety, obszary wiejskie
Opis projektu
Z doświadczeń Stowarzyszenia Folkowisko wynika, że wiele kobiet żyjących na wsi angażuje się w działalność społeczną, stając się faktycznymi liderkami lokalnych społeczności. To one są skutecznymi sołtyskami, to one przechowują i przekazują wiejskie tradycje i to one angażują się na rożne sposoby w życie lokalnej społeczności. Jednak wysiłek kobiet wiejskich rzadko jest dostrzegany, a ich wkład często bywa niedoceniany. Feminizm uważany jest za zjawisko miejskie; często ogranicza się walkę o prawa kobiet do modelu wielkomiejskiej bizneswomen, wykluczając w ten sposób z pola widzenia problemy i osiągnięcia kobiet mieszkających na wsi i w mniejszych ośrodkach. Powyższa sytuacja powoduje, że kobiety wiejskie są postrzegane stereotypowo i marginalizowane zarówno przez środowisko miejskie jak i przez swoją własną społeczność.

Zamierzeniem projektu było ukazanie istotnej roli, jaką kobiety pełnią w życiu wiejskiej społeczności oraz dowartościowanie ich wkładu i zaangażowania. Celem projektu było również wzmocnienie grupy aktywnych kobiet, działających na obszarach wiejskich.

W wyniku podjętych działań kilka tysięcy osób zetknęło się z informacjami na temat osiągnięć i działalności kobiet wiejskich (poprzez m.in. śledzenie informacji pojawiających się w atrakcyjnej formie na portalu społecznościowym oraz udział w Festiwalu Folkowisko) a 12 kobiet działających na wsi zostało wzmocnionych dzięki szkoleniom.

W ramach projektu prowadzono kampanię na portalu społecznościowym ukazującą osiągnięcia i działalność kobiet wiejskich. Kampanii towarzyszyły wydarzenia otwarte w Warszawie i w Krakowie, które obejmowały pokazy filmów i debaty na temat kobiet wiejskich. Zorganizowano także konkurs fotograficzny, w którym wzięło udział 61 osób. Z wybranych prac przygotowano wystawę, która poddaje w wątpliwość stereotypy dotyczące kobiet wiejskich. Wystawa była prezentowana, między innymi, na dorocznym Festiwalu Folkowisko, odbywającym się w 2014 roku pod hasłem „Kultura jest babą”. W Festiwalu uczestniczyło ponad 600 osób. Prowadzono również działania bezpośrednio skierowane do aktywnych kobiet wiejskich. Zorganizowano dwa szkolenia dla 12 mieszkanek gminy Cieszanów, które były ukierunkowane na wzmocnienie ich kompetencji liderskich do działania w lokalnych społecznościach.
Beneficjentami projektu jest ok. 750 osób, które bezpośrednio uczestniczyły w działaniach projektowych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny