Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Profilaktyczny program streetworkerski dla młodzieży z Nadodrza

Dzieci i młodzież Zakończony
dolnośląskie
Wrocław
2014-03-01 - 2016-02-29
277 368,90 PLN
248 925,65 PLN
wolontariat, aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Nadodrze to jedno z najbiedniejszych i najbardziej zaniedbanych osiedli Wrocławia. Według danych MOPS Śródmieście z 2012 r. około 40 procent jego młodych mieszkańców pochodzi z rodzin zagrożonych biedą i wykluczeniem społecznym. Ponadto brakuje instytucjonalnej oferty dotyczącej alternatywnego spędzania czasu wolnego i działań edukacyjnych, profilaktycznych, rozwojowych. Młodzież, do której skierowany był projekt, wychowuje się w rodzinach mających duże problemy materialne, społeczne i związane z uzależnieniami czy przemocą domową. Dziecko dorastające w takim środowisku wpada w zamknięty krąg problemów rodziców, które często determinują jego przyszłość.
Celem projektu było włączenie młodych ludzi w życie społeczno-kulturalne poprzez utworzenie pięciu grup streetworkerskich, wsparcie ich w realizowaniu alternatywnych inicjatyw w oparciu o aktywne uczestnictwo, wykreowanie liderów młodzieżowych, a także zaangażowanie młodzieży w procesy decyzyjne.
Projekt pozwolił stworzyć grupę 38 liderów młodzieżowych, którzy stali się bardziej samodzielni, potrafią zarządzać czasem czy planować i realizować projekty społeczne. Zrealizowano działania, w efekcie których zorganizowano wsparcie i pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzony w ramach projektu klub Tamgram. Ponadto powstały murale, instalacje i utwory muzyczne, co świadczy o większym udziale młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w życie społeczno-kulturalne osiedla Nadodrze.
W ramach projektu zorganizowane zostały: nadzór streetworkerski, zajęcia aktywizująco-animacyjne, warsztaty i spotkania edukacyjne, cykliczne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i wyjścia w miejsca rozrywki, a także 5 miniprojektów, w tym jeden poświęcony mowie nienawiści.
Z projektu skorzystała młodzież mieszkająca we wrocławskiej dzielnicy Nadodrze.
Dzięki udziałowi partnera projektu, Gimnazjum nr 4, udało się dotrzeć do młodzieży mającej problemy związane z nieobecnością na zajęciach szkolnych. Zespół projektu prowadził także indywidualne konsultacje z psychologiem, pedagogiem i nauczycielami Gimnazjum nr 4, dotyczące bieżących problemów wychowawczych młodzieży, do której adresowany był projekt.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny