Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Jarociński Kongres Kultury

Partycypacja publiczna Zakończony
wielkopolskie
Jarocin
2014-03-01 - 2016-04-30
255 570,17 PLN
229 758,17 PLN
kultura, polityki lokalne
Opis projektu
W powiecie jarocińskim brakowało współpracy między instytucjami, organizacjami pozarządowymi i odbiorcami w obszarze kultury. Odbiorcy są pomijani w procesach decyzyjnych, ich potrzeby są nierozpoznane. Dotychczas nie wykorzystywano potencjału instytucji kultury jako koordynatorów działań całego sektora kultury. Samorządy (powiatowy i gminne) nie tworzyły polityki kulturalnej.

Długofalowym celem projektu było wypracowanie trwałego modelu współpracy sektora kultury w powiecie jarocińskim (samorządowych instytucji kultury, NGOsów i samorządów), który zakłada współdecydowanie władz, odbiorców, animatorów i instytucji kultury.

Na podstawie wniosków z badań stworzono rekomendacje do polityk kulturalnych samorządów w sprawie uwzględniania potrzeb odbiorców, prowadzenia konsultacji i wspólnego kalendarza wydarzeń. Dzięki wykorzystaniu rekomendacji Jarociński Ośrodek Kultury od IX 2015 JOK Jarocin jest filią Biblioteki, która współtworzy miejsce (przestrzennie i programowo) z mieszkańcami. W Żerkowie Biblioteka przejęła funkcję koordynatora działań w sferze kultury i robi to z organizacjami pozarządowymi. Powstała Rada Społeczna Jarocina, której zadaniem jest konsultowanie decyzji władz miasta również w sferze kultury. Udało się włączyć lokalne podmioty i animatorów kulturyw organizację wydarzeń Festiwalu w Jarocinie.

W projekcie odbyło się 7 spotkań Kongresu o charakterze szkoleniowym i dyskusyjnym, na których wypracowano rekomendacje do polityki kulturalnej. Przeprowadzono badania podsumowane w raporcie. Powstał portal internetowy zbierający informacje o wydarzeniach kulturalnych. Zorganizowano 7 imprez współtworzonych przez rozmaite podmioty, np. Noc muzeów, Generator pomysłów, Regał na nudę, Cykl wykładów z historii sztuki, Dzień teatru Kiermasz wiosenny, portal Moje Miasto. Powstał też program wolontariatu w kulturze.

Odbiorcami działań były organizacje pozarządowe, instytucje i animatorzy kultury, samorządy lokalne, a także odbiorcy kultury z powiatu jarocińskiego.

Partnerzy: Biblioteka i Muzeum zapewniły wiedzę o środowisku instytucji i odbiorców kultury oraz przestrzeń na spotkania; Południowa Oficyna informowała o projekcie, władze powiatu pomagały w kontaktach z samorządami. Regionalne Obserwatorium Kultury UAM miało nadzór na badaniami. Fundacja 750-lecia dokonała redakcji rekomendacji grup roboczych
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny