Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Jak działa moja gmina?

Opis projektu
Potrzeba realizacji projektu wynikała z diagnozy przeprowadzonej na podstawie ogólnodostępnych danych. Według badań CBOS z 2010 r. prawie połowa respondentów do 34 r.ż. nie brała udziału w wyborach, spośród grup społeczno-zawodowych przy urnach najmniej było uczniów i studentów. Wnioski te potwierdzają zapisy raportu Młodzi 2011: „Jeżeli ktoś, uzyskując czynne prawo wyborcze nie zaczyna z niego korzystać, bardzo trudno przekonać go później do zmiany nawyków”.
Celem projektu „Jak działa moja gmina?” było podniesienie frekwencji w wyborach samorządowych, zwiększenie zainteresowania młodzieży pracami samorządu i zachęcenie do monitorowania jego prac. Ok. 830 młodych ludzi zostało przygotowanych do świadomego udziału w głosowaniu w wyborach samorządowych – poznało mechanizm procesu wyborczego, zasady głosowania. Ok. 700 osób nauczyło się szukać informacji o władzach lokalnych i krytycznie je oceniać, diagnozować lokalne problemy i szukać sposobu ich rozwiązania.
Przeprowadzono 15 symulacji wyborów do władz gminy i 15 gier miejskich, podczas których młodzież diagnozowała lokalne problemy i poznawała instytucje odpowiedzialne za ich rozwiązywanie. Ok. 100 przedstawicieli młodzieży monitorowało wybory samorządowe i działania wybranych władz. Ok. 215 osób zorganizowało 14 wydarzeń związanych z tematyką projektu m.in. debatę oksfordzką, warsztaty z edukacji obywatelskiej.
Głównymi beneficjentami projektu była młodzież uzyskująca w 2014 r. prawa wyborcze zrekrutowana przez polskich partnerów, 15 szkół ponadgimnazjalnych.
Do projektu zostali też zaproszeni partnerzy zagraniczni, w tym instytucja publiczna z Norwegii Sveio kommune, której przedstawiciel przyjechał do Siedlec aby zaprezentować sposób funkcjonowania samorządu terytorialnego w Norwegii. Sveio kommune ugościło także polskich koordynatorów lokalnych na wizycie studyjnej i podzieliło się swoimi metodami edukacji obywatelskiej. Zagranicznymi partnerami były również jednostka samorządu terytorialnego z Estonii oraz organizacja pozarządowa z Cypru. Przedstawiciele tych organizacji przyjechali do Polski, by opisać działalność samorządu w swoich krajach. Organizacja z Cypru zorganizowała wizytę studyjną o cypryjskim systemie edukacji obywatelskiej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny