Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Życie na Plus!

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-01 - 2015-02-28
215 832,49 PLN
185 000,00 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia
Opis projektu
Osoby zakażone HIV są stygmatyzowane, co jest szczególnie silnie odczuwalne w mniejszych miejscowościach. W niektórych regionach Polski brak jest organizacji udzielających wsparcia osobom żyjącym z HIV. Z własnych badań i obserwacji organizacji wynika, że istnieje ogromna potrzeba dotarcia z pomocą i wsparciem do pacjentów HIV+ zamieszkujących na terenach wiejskich lub w małych miejscowościach.
Celem projektu było wsparcie osób HIV+ zamieszkujących w małych miejscowościach zagrożonych stygmatyzacją i wykluczeniem społecznym z powodu zakażenia HIV.
Dzięki realizacji projektu wzmocniono ofertę wsparcia dla osób zakażonych HIV z całej Polski poprzez uruchomienie doradztwa telefonicznego i internetowego oraz zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
Zorganizowano cztery dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjno-terapeutyczne, w których udział wzięło 60 osób. Program turnusu obejmował zajęcia integracyjne, antydyskryminacyjne, psychoedukacyjne i rehabilitacyjne. Wypracowano system stałego wsparcia dla osób żyjących z HIV, który zakładał regularne dyżury doradców (ponad 170 rozmów w ciągu 320 godzin dyżurów telefonicznych i internetowych) oraz uczestnictwo w cyklicznych grupowych spotkaniach informacyjno-medycznych i wsparciowo-pomocowych prowadzonych przez terapeutów i psychoedukatorów (48 dwugodzinnych spotkań, w których wzięły udział łącznie 93 osoby).
Z pomocy skorzystało łącznie co najmniej 153 osób z HIV i ponad 180 osób z ich otoczenia.