Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Organizujmy się - budowanie silnych społeczności lokalnych

Partycypacja publiczna Zakończony
śląskie
Katowice
2014-02-03 - 2016-02-29
390 242,40 PLN
347 862,40 PLN
aktywizacja społeczności lokalnych, planowanie przestrzeni
Opis projektu
Stowarzyszenie Bona Fides od kilku lat aktywizuje mieszkańców Katowic, aby włączyli się w proces współdecydowania o najważniejszych decyzjach dot. całego miasta i poszczególnych dzielnic. Porównując obecne Katowice z tymi sprzed kilku lat widać duży postęp, jednak zwykli mieszkańcy w dalszym ciągu są bierni. Po kilku latach szukania różnych form, dzięki którym udałoby się nam zaktywizować większą liczbę mieszkańców, w 2011 r. stowarzysznei zaczęło korzystać z metody organizowania społecznościowego. Głównym celem projektu była budowa grup mieszkańców zdolnych do zajmowania się problemami występującymi w ich otoczeniu. Członkowie grup poszerzyli swoją wiedzę z dostępu do informacji publicznej, komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności liderskich. Dzięki pracy z organizatorami społecznościowymi zwiększyli swoje kompetencje m.in. z zakresu pozyskiwania środków czy budowania współpracy z lokalnymi instytucjami. Decyzje dotyczące inwestycji w dzielnicach w większym stopniu odpowiadają realnym potrzebom mieszkańców (m.in. Inicjatywa Borki przyczyniła się do zatrzymania wyburzenia historycznego osiedla Borki, a obecnie pracuje nad planem rewitalizacji).W ramach projektu m.in. powstało 5 nieformalnych grup mieszkańców, ok. 3500 osób zostało zaangażowanych w działania prowadzone przez te grupy; powstała platforma ogólnomiejska składająca się z przedstawicieli NGO oraz rad jednostek pomocniczych, rozwiązano 24 lokalne problemy, powołano pełnomocnika ds. NGO oraz międzysektorowe zespoły robocze przy Urzędzie Miasta .Beneficjentami projektu byli mieszkańcy Katowic i Bielska-Białej. Partner projektu, Fundacja Pozytywnych Zmian prowadził działania w Bielsku-Białej, gdzie powstały 2 inicjatywy sąsiedzkie, które przyczyniły się do zwiększenia oddolnego zaangażowania mieszkańców w sprawy swoich dzielnic.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny