Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Od tolerancji do integracji

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Izabelin
2014-03-01 - 2015-11-30
284 550,95 PLN
253 766,11 PLN
uchodźcy i migranci, wielokulturowość, integracja, system oświaty, uchodźcy i migranci, wielokulturowość
Opis projektu
Większość ośrodków dla cudzoziemców wnioskujących o status uchodźcy znajduje się w małych miejscowościach i wsiach. Cudzoziemcy trafiają więc do niedużych społeczności budząc poczucie zagrożenia, niepewność i strach. Takie uczucia budzą z kolei postawy rasistowskie i ksenofobiczne, czasem powodują otwarte konflikty. Sytuację utrudnia strach przed muzułmanami – potęgowany przez konflikt w Syrii i poczucie zagrożenia wywołane serią ataków terrorystycznych dokonywanych przez radykałów.

Projekt zmierzał do zmobilizowania lokalnych społeczności do podejmowania działań na rzecz tolerancji i międzykulturowego zrozumienia.

W wyniku realizacji projektu ponad 2000 osób zostało uwrażliwionych na problemy uchodźców i włączone w działania na rzecz tolerancji.

Przeprowadzono 40 spotkań informacyjnych na temat uchodźctwa w których wzięło udział 1410 osób (m.in. pracodawcy, pracownicy socjalni, personel medyczny oraz przedstawiciele lokalnych społeczności). Zrealizowano także 21 warsztatów międzykulturowych dla 577 uczniów. W wyniku warsztatów uczniowie przy wsparciu trenerek antydyskryminacyjnych przygotowali i zrealizowali 10 inicjatyw antydyskryminacyjnych w swoich szkołach. Projekt obejmował także działania skierowane do mediów: zorganizowano trzy wizyty studyjne dla dziennikarzy oraz trzy spotkania informacyjne w ośrodku dla uchodźców. Projektowi towarzyszyła kampania informacyjna eksponowana w publicznych środkach transportu. Przygotowano także i rozdystrybuowano ulotki informacyjne.

Beneficjentami projektu były 2043 osoby, które uczestniczyły w działaniach informacyjno-edukacyjnych.

Rolą organizacji partnerskich było wspieranie działań projektowych merytorycznie (np. współprowadzenie warsztatów międzykulturowych przez przedstawicieli Fundacji dla Somalii) oraz nadawanie należytej rangi wydarzeniom projektowym (Urząd do spraw Cudzoziemców).
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny