Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Bądź OBYWATELEM !!! - budowanie społeczeństwa świadomego i aktywnego

Partycypacja publiczna Zakończony
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy
warmińsko-mazurskie
Stare Juchy
Gmina Stare Juchy, Stare Juchy
2014-04-01 - 2014-09-30
55 570,00 PLN
50 000,00 PLN
polityki lokalne
Opis projektu
W gminie wiejskiej Stare Juchy (województwo warmińsko-mazurskie) mieszkańcom brakowało wiedzy i umiejętności do podejmowania skutecznych działań na rzecz społeczności i domagania się własnych praw. Stowarzyszenie zaobserwowało ten problem w swoich wcześniejszych działaniach. Ponieważ obowiązująca Strategia zrównoważonego rozwoju kończyła swoją ważność w 2013 roku, Stowarzyszenie zaproponowało samorządowi jej aktualizację, obejmującą następne lata. Była to bardzo dobra okazja do zainteresowania mieszkańców sprawami publicznymi gminy i włączenia ich w proces współdecydowania o jej przyszłym funkcjonowaniu.
Celem projektu była poprawa jakości inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców we współpracy z samorządem oraz wzmocnienie głosu mieszkańców w sprawach ich dotyczących.
Przyjęto w Gminie wypracowaną przy udziale mieszkańców „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare Juchy do 2020 roku”, która wyznacza kierunki działania samorządu mające bezpośredni wpływ na życie społeczności lokalnej. Udział w procesie tworzenia strategii zintegrował mieszkańców i rozwinął umiejętność współdziałania w sprawach gminy.
W ramach projektu odbyły się 2 spotkania informacyjne, 6 warsztatów z udziałem w sumie 76 mieszkańców, 4 debaty publiczne oraz spotkania konsultacyjne, w trakcie których zbierano uwagi mieszkańców do dokumentu strategicznego. Ekspert na podstawie uwag mieszkańców opracował końcowy dokument, który został przekazany Radzie Gminy. Strategia została opublikowana na stronie organizacji i w niewielkim nakładzie 60 egzemplarzy. Jej realizacji będzie się systematycznie przyglądać grupa mieszkańców. Dodatkowo zorganizowano wyjazd studyjny do Sejmu (dla członków grupy roboczej pracującej nad Strategią) połączony ze spotkaniem z posłami i senatorem z okręgu wyborczego obejmującego Gminę Stare Juchy (rozmawiano o potrzebach społeczności lokalnych, a także zasadach kontaktowania się z przedstawicielami władzy w parlamencie oraz sposobu załatwienia spraw poprzez biura poselskie).
Odbiorcami działań byli wszyscy mieszkańcy Gminy Stare Juchy.
Do zadań Partnera – Gminy Stare Juchy, należało udostępnienie przestrzeni na debaty i warsztaty, a także udział we wszystkich spotkaniach z mieszkańcami.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny