Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Niech nas usłyszą

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-02-05 - 2015-04-30
317 156,90 PLN
284 071,47 PLN
polityki lokalne, samorząd, ochrona środowiska/zrównoważony rozwój, kampanie społeczne
Opis projektu
W ostatnich latach w Warszawie (szczególnie w dzielnicy Śródmieście i na lewym nabrzeżu Wisły) powstało kilkadziesiąt klubów, czynnych do późnych godzin nocnych. Problemem dla mieszkańców stał się uciążliwy hałas i brak możliwości podjęcia skutecznej interwencji. Problem ten dotyczy także innych dużych miast. Dyskusja na temat tego, jak pogodzić interesy osób szukających rozrywki i osób mieszkających w okolicy klubów, podejmowana przez mieszkańców i lokalne media, nie przynosiła dotąd satysfakcjonujących rozwiązań.
Celem projektu było poprawa jakości życia mieszkańców poprzez doprowadzenie do uregulowania przez lokalne władze zasad życia nocnego w Warszawie i włączenie mieszkańców w proces podejmowania decyzji w tej sprawie.
Dzięki realizacji projektu przekonano władze i opinię publiczną, że hałas nocny jest poważnym problemem, i rozpoczęto proces zmian w lokalnym prawie. Prezydent Miasta m.st. W-wy wydała zarządzenie dotyczące ochrony przed hałasem nocnym, kluby nocne musiały podpisać aneksy do umów, bardziej restrykcyjne w kwestii przestrzegania ciszy nocnej, zmieniły się także procedury interwencji Straży Miejskiej w dzielnicy Śródmieście. Wzrosła świadomość mieszkańców na temat ich praw w obronie przed hałasem i możliwości wpływu na decyzje lokalnych władz. Wypracowane propozycje rozwiązań upowszechniane są w innych miastach (Wrocław, Gdańsk, Lublin, Kraków).
W ramach projektu przeprowadzono kampanię społeczną na temat uciążliwości i szkodliwości hałasu nocnego dla mieszkańców (spoty radiowe, filmowe, ulotki i plakaty). Przygotowano opracowanie „Życie nocne miast a problem hałasu. Rozwiązania międzynarodowe”, zawierające rekomendacje dla władz miasta, oraz raport „Wpływ hałasu generowanego przez kluby na jakość życia mieszkańców Warszawy“, podsumowujący wyniki z badań ilościowych i jakościowych. Zorganizowano cykl debat z udziałem mieszkańców i dziennikarzy oraz serię spotkań z władzami dzielnic, radnymi oraz właścicielami nocnych klubów. Mieszkańcy, urzędnicy i służby miejskie (ponad 120 osób) uczestniczyli w szkoleniach na temat szkodliwości hałasu i praw mieszkańców w obronie przed hałasem.
Beneficjentami projektu byli mieszkańcy Warszawy.
Dzięki współpracy z Fundacją Global Compact Poland przygotowano przykłady zagranicznych rozwiązań oraz upowszechniono w innych miastach raporty i rekomendacje.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny