Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

"Rozmawiajmy bez słów- poradnia rozwoju porozumiewania się"

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
lubelskie
Lublin
2014-04-01 - 2016-03-31
249 400,00 PLN
224 459,92 PLN
niepełnosprawność, nowe technologie
Opis projektu
Według informacji organizacji w Lublinie i jego okolicach nie funkcjonuje żaden ośrodek, który w sposób systemowy rozwiązywałby problemy osób z poważnymi zaburzeniami w komunikacji oraz ich rodzin. Na konieczność ułatwienia korzystania z komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) wskazuje konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a z najnowszych badań wynika, że ok. 5% osób z porażeniem mózgowym i 18,9% autystów, wymaga AAC.

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych niemówiących lub mówiących w bardzo ograniczonym stopniu poprzez wyposażenie ich w narzędzie, jakim jest wspomagający i alternatywny system porozumiewania się oraz przygotowanie najbliższego i dalszego otoczenia tych osób do skutecznego wykorzystania tego systemu.

Dzięki przeprowadzonym działaniom 50 osobom dobrano odpowiednie sposoby komunikacji, opracowano indywidualne zestawy pomocy do komunikacji oraz przygotowano te osoby i ich rodziny do porozumiewania się.

Zespół terapeutów (psycholog, neurologopeda, pedagog specjalny, specjalista technologii wspomagającej, rehabilitant) postawił diagnozę i prowadził terapię w zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej (średnio 12 godzin dla każdej osoby niepełnosprawnej przy udziale rodziców i/lub nauczycieli). Dla każdego uczestnika opracowano indywidualny program wdrażania systemu AAC, paszport do komunikacji zawierający najważniejsze informacje o jego właścicielu i inne pomoce (książka, tablice, symbole itp.), 18 osobom dobrano sprzęt wysokiej technologii. Przeprowadzono superwizje (16 spotkań ) podnoszące wiedzę na temat AAC dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami uczestniczącymi w projekcie (24 rodziców i 26 terapeutów). Realizację projektu podsumowano na konferencji „Rozmawiajmy bez słów – wykorzystanie AAC na różnych etapach życia”, w której uczestniczyło 250 osób.

Z działań projektu skorzystało 50 osób niepełnosprawnych z trudnościami w porozumiewaniu się z głównie z województwa lubelskiego, ich rodziców (67 osób) i 22 innych osób (nauczycieli, terapeutów), z którymi spotykają się na co dzień.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny