Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Z-dialogowani

Partycypacja publiczna Zakończony
śląskie
Katowice
2014-03-01 - 2016-04-30
260 105,21 PLN
233 444,73 PLN
samorząd
Opis projektu
Ostatnie kilka lat to okres tworzenia i umacniania się instytucji dialogu obywatelskiego (IDO) w Polsce. Oprócz działających w samorządach już od 2003 r. rad ds. Osób Niepełnosprawnych, czy Rad Zatrudnienia coraz częściej pojawiają się rady Działalności Pożytku Publicznego, Seniorów czy Młodzieżowe, a dodatkowo zespoły branżowe zajmujące się kwestiami szczegółowymi lub doraźnymi. Wszystkie one mają charakter opiniodawczy. Największym zdiagnozowanym z Uczestnikami projektu problemem dot. funkcjonowania IDO był problem szeroko pojętej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz rad. O wiele częściej członkowie rad byli zainteresowani tym, co dzieje się w innej radzie zajmującej się tym samym problemem, niż w innej radzie z terenu swojego miasta. Prowadziło to do braku interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów w JST i braku koordynacji prac instytucji dialogu obywatelskiego.

Celem projektu była poprawa efektywności funkcjonowania IDO w województwie śląskim, jakości opracowywanych przez nie rozwiązań raz komunikacji między członkami różnych ciał obywatelskich.

Rezultatem projektu jest narzędzie – platforma internetowa znajdująca się pod adresem www. rady.org.pl ułatwiająca komunikację między instytucjami dialogu obywatelskiego w województwie śląskim a także między mieszkańcami a tymi ciałami. IDO mogą na niej umieszczać informacje na temat swojej działalności a mieszkańcy dowiedzieć się, czym się zajmują te instytucje oraz skontaktować z nimi. Ponadto, dzięki szkoleniom, w trzech samorządach członkowie IDO poznali się, dowiedzieli czym zajmują inne instytucje dialogu, kto w nich zasiada. Planowane są wspólne posiedzenia IDO, a kolejne samorządy wyrażają zainteresowanie narzędziem do komunikacji.

W ramach projektu przygotowano badanie IDO skierowane do samorządów wszystkich szczebli w województwie śląskim. Wyniki opublikowano w formie raportu. Przeszkolono 45 przedstawicieli IDO z terenu Dąbrowy Górniczej, Jaworzna i Zabrze. Promowano rezultaty projektu w czasie konferencji, targów i dni NGO oraz na portalach branżowych.

Projekt był skierowany do członków instytucji dialogu obywatelskiego w województwie śląskim.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny