Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Teraz my młodzi - aktywni w gminie Wińsko

Dzieci i młodzież Zakończony
dolnośląskie
Krzelów
Gmina Wińsko, Wińsko
2014-03-03 - 2014-10-31
56 340,46 PLN
50 298,00 PLN
wielokulturowość, antysemityzm
Opis projektu
Od 2008 r. w poszczególnych wsiach Gminy Wińsko za sprawą Programu Inicjatyw Społecznych w ramach Poakcesyjnych Programów Wsparcia Obszarów Wiejskich zaczęły powstawać stowarzyszenia lub grupy nieformalne. Wskaźnik liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców wzrósł z 22 w 2006 r. do 36 w 2012 r. W działalność społeczną angażują się jednak przede wszystkim osoby dorosłe, głównie w średnim wieku i starsze przez co potrzeby 1200 młodych ludzi w wieku 15-24 lata nie są dostrzegane.
Celem projektu było reaktywowanie Młodzieżowej Rady Gminy umożliwiającej młodzieży wpływ na decyzje związane z życiem młodych osób w Gminie Wińsko.
W rezultacie projektu powołano Młodzieżową Radę Gminy, w której wybory i utworzenie zaangażowało się 15 młodych osób i samorząd Gminy Wińsko.
Opracowany został schemat działania rady oraz plan pracy na kolejne lata. Przyjęto w formie oficjalnych uregulowań lokalnego samorządu zasady organizacji wyborów i powołania gminnej komisji wyborczej.
Przeprowadzono 4 warsztaty szkoleniowe dla 15 osób (40 godzin) oraz 2 otwarte warsztaty dla 21 osób (16 godzin) dla osób w wieku 15 - 25 lat.
Odbyły się 2 wyjazdy studyjne podczas, których nawiązano współpracę z przedstawicielami młodzieżowych rad z Gmin Żmigród i Oborniki Śląskie.
Z udziału w projekcie skorzystała młodzież w wieku 15 - 25 lat.
Współpraca z Gminą Wińsko umożliwiła realizację formalnej strony zaplanowanych działań. Partner projektu, Gmina Wińsko, wydała zarządzenia, dotyczące organizacji wyborów i powołania gminnej komisji wyborczej. Wyznaczono opiekunów Młodzieżowej Rady Gminy z ramienia Urzędu Gminy i Rady Gminy Wińsko, którzy pomagają młodzieży po zakończeniu projektu.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny