Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-04-01 - 2016-01-31
332 168,10 PLN
298 368,10 PLN
dostęp do danych publicznych, instytucje publiczne, samorząd, finanse publiczne
Opis projektu
Od uchwalenia Ustawy o działalności pożytku publicznego (UDPP) i wolontariacie ponad 94% gmin zleca zadania publiczne organizacjom, a korzysta z tego blisko 50% z nich. Świadczy to niewątpliwie o rozwoju organizacji i dostrzeżeniu ich potencjału przez instytucje. Jednocześnie obserwuje się niepokojące zjawiska takie jak wybieranie w konkursach ofert stale tych samych projektów, dzielenie środków „wszystkim po trochu”, brak działań innowacyjnych. Urzędy nie oceniają efektywności wydatkowania środków, a organizacje nie są tym zainteresowane.

Celem projektu było zwiększenie efektywności zaspokajania lokalnych potrzeb poprzez upowszechnienie w samorządach metody społecznego audytu wydatkowania środków publicznych w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego.
W wyniku działań projektowych 18 urzędów wprowadziło nowe rozwiązania w konkursach ofert dla organizacji - przykładowo rozbudowano i upubliczniono karty oceny wniosków. Powstał poradnik dla pracowników urzędu i przedstawicieli organizacji do samodzielnego prowadzenia audytu wydatkowania środków w trybie UDPP (www.okst.pl).

Zrekrutowano 16 urzędów samorządowych z całej Polski do audytów pilotażowych. Następnie, po dopracowaniu narzędzi badawczych wyłoniono 21 urzędów. Z pomocą konsultantów audyty przeprowadziło w nich 10 urzędników oraz 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zorganizowano 16 seminariów, na których 334 przedstawicieli organizacji i urzędów z całej Polski zdobywało wiedzę i umiejętności wspomagające prowadzenie audytu w ich gminach. Opracowano i udostępniono w internecie poradnik dla pracowników urzędów i organizacji o tym, jak samodzielnie przeprowadzić audyt. Poradnik zawiera ankiety, objaśnienia, dobre i złe praktyki. Rozdystrybuowano go wśród 2808 urzędach samorządowych oraz wśród 465 urzędników i przedstawicieli organizacji, 300 ośrodków pomocy społecznej, 3 ministerstw.

Na projekcie skorzystali pracownicy urzędów zajmujący się współpracą z organizacjami i organizacje pozarządowe.

Partner, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, był odpowiedzialny za współprzygotowanie narzędzi do audytu, przeprowadził 5 szkoleń, 4 pilotażowe audyty oraz konsultował 5 audytów przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe, przygotował jeden z rozdziałów poradnika.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny