Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wspólnie wychowujemy - pokój spotkań dla rodzin

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-03 - 2016-03-31
173 862,09 PLN
155 862,09 PLN
piecza zastępcza/adopcja, rodzina
Opis projektu
Z doświadczenia organizacji wynika, że biologiczni rodzice mają utrudniony kontakt ze swoimi dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i są pomijani przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, które ich dotyczą. Dzieciom brak tych kontaktów utrudnia budowanie swojej tożsamości i ugruntowuje poczucie porzucenia.

Celem projektu było włączenie rodziców biologicznych w wychowywanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz doprowadzenie do tego, aby rodzice zastępczy i biologiczni mogli się lepiej zrozumieć, wypracować i zrealizować indywidualny plan dotyczący wspólnego wychowywania i budowania kontaktów z dzieckiem.

W wyniku realizacji projektu poprawiły się kontakty 13 rodzin biologicznych z 13 zastępczymi, dla 23 rodzin został stworzony genogram i plan indywidualny, 3 rodziny biologiczne odzyskały dzieci, uporządkowana została sytuacja prawna 6 dzieci (w tym zrzeczenie się praw do opieki i umożliwienie adopcji dzieci).
Pracowano z rodzinami i dziećmi (560 godzin spotkań indywidualnych z rodzinami, dziećmi, najbliższym otoczeniem, interwencje kryzysowe) oraz z instytucjami, pod których opieką są rodziny (244,5 godziny konsultacji dla Ośrodków Pomocy Społecznej, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, sądów ). Zorganizowano warsztaty: pierwszej pomocy (2 warsztaty po 3 godziny, łącznie 7 uczestników), umiejętności wychowawczych (5 warsztatów po 4 godziny, łącznie 27 uczestników), umiejętności pielęgnacyjnych z konsultacjami indywidualnymi (10 godzin, łącznie 8 uczestników), warsztaty budowania dobrego kontaktu z dzieckiem (7 spotkań: wprowadzające dla wszystkich i 6 dla matek biologicznych wraz z dziećmi). Odbyły się też spotkania z rodzicami, podczas których omówiono przygotowane diagnozy i wskazówki do pracy (12,5 godziny), przeprowadzono 20 diagnoz dzieci w kierunku płodowego zespołu alkoholowego (FAS) i 10 godzin spotkań terapeutycznych z nastolatką − ofiarą przemocy.

Z działań projektu skorzystało 27 rodzin biologicznych i 30 rodzin zastępczych oraz 36 dzieci. Na skutek uzależnienia i innych trudności osobistych 7 rodzin nie wytrwało do końca działań.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny