Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Krajowa Sieć Konsultacyjna (KSK) Liderów

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-04-14 - 2015-05-30
267 298,71 PLN
238 498,71 PLN
samorząd, polityki krajowe
Opis projektu
Projekt podejmował wyzwanie małego zainteresowania wpływaniem na sprawy publiczne oraz niskiej świadomości dotyczącej spraw publicznych wśród Polaków. Taką tezę potwierdzają m.in. „Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych” (SMG/KRC i Stocznia, 2011), czy dokument „System stanowienia prawa w Polsce – Zielona Księga” wydany w 2013 roku przez Kancelarię Prezydenta. Stworzenie sieci lokalnych liderów było też odpowiedzią na niską skuteczność wpływania pojedynczych jednostek lub organizacji na proces stanowienia prawa w Polsce. Funkcjonowanie sieci kilkudziesięciu liderów pozwala wzmocnić ten głos i upodmiotowić tę grupę w dialogu z decydentami stanowiącymi prawo.

Celem projektu było uwzględnienie w regulacjach tworzonych na poziomie centralnym perspektywy lokalnej – skutków nowo tworzonego prawa z perspektywy społeczności lokalnych i potrzeb ich przedstawicieli.

Powstała Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów – 68 przedstawicieli środowisk lokalnych, którzy za pomocą narzędzia internetowego http://kskl.eu mogą zgłaszać stanowiska w sprawie zmian regulacji prowadzonych na poziomie centralnym. W konsultacje Krajowej Sieci Konsultacyjnej włączyło się dotychczas prawie 800 osób.

Projekt był pilotażem nowego rodzaju działań organizacji - docelowo Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów ma stać się narzędziem używanym we wszystkich programach Szkoły Liderów. Narzędzie zostało uproszczone i dostosowane do większej liczby użytkowników, co pozwoli na łatwiejszą rejestrację i aktywność nowych uczestników Sieci. Cyklicznie będą formułowane nowe opinie Sieci i publikowane w mediach ogólnopolskich i tematycznych. W czasie pilotażu osoby skupione w Sieci zajęły się 5 tematami, które konsultowały w swoich społecznościach (funkcjonowanie lokalnych obiektów sportowych, wyzwania dla samorządów lokalnych, darmowy podręcznik, polityka prorodzinna i rola radnych w samorządzie gminnym). W sumie zorganizowano łącznie 61 lokalnych dyskusji w 45 miejscowościach, w których wzięło udział 776 osób. Wypracowano 5 raportów, które omawiają lokalne aspekty 5 wybranych polityk publicznych. Raporty każdorazowo prezentowane były na konferencjach z udziałem polityków, mediów i ekspertów oraz znalazły szeroki odzew w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

Beneficjentami projektu byli Absolwenci programów Szkoły Liderów – 68 osób z całej Polski oraz pośrednio ich społeczności lokalne, z którymi liderzy prowadzili działania.

Dzięki współpracy z UCI Young Polish Norwegian Professionals Association udało się poznać praktyki budowania sieci współpracy organizacji pozarządowych z wykorzystaniem narzędzi internetowych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny