Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Mobilne Biuro Porad Obywatelskich w powiecie zielonogórskim

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
lubuskie
Zielona Góra
2014-04-01 - 2016-02-29
319 954,11 PLN
287 024,51 PLN
prawo
Opis projektu
Wciąż postępująca jurydyzacja życia oraz zawiłość przepisów sprawia, że obywatele często nie są w stanie samodzielnie rozwiązać wielu swoich problemów. Brak wsparcia powoduje bierność i narastanie problemów, czego konsekwencją jest obniżenie jakości życia oraz niska aktywność społeczna. Jest to szczególnie widoczne na wsiach. Ich mieszkańcy rzadziej korzystają z pomocy prawnej (stanowią oni 40% osób niekorzystających z takiej pomocy, badanie „Korzystający i niekorzystający z porad prawnych i obywatelskich”, Instytut Spraw Publicznych, 2013). Mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu zielonogórskiego są w szczególnie niekorzystnej sytuacji z powodu panującego tam wysokiego bezrobocia oraz utrudnionego dostępu do darmowej pomocy prawnej i psychologicznej.
Długofalowym celem projektu było zachęcenie mieszkańców do rozwiązywania swoich spraw oraz aktywnego włączania się w życie społeczne, miało temu służyć poradnictwo prawne i obywatelskie oraz animacja obywatelska.
We współpracy z władzami samorządowymi oraz lokalnymi przedstawicielami na terenie powiatu zielonogórskiego utworzono Mobilne Biura Porad Obywatelskich.
W czasie realizacji projektu udzielono 1011 porad prawnych i obywatelskich oraz 298 porad psychologicznych. 67 spraw zostało rozwiązanych przy udziale asystentów obywatelskich w oparciu o realizację indywidualnych planów działań tworzonych przez klientów wspólnie z doradcami. Uczestnicy spotkań z animatorami podnieśli swoje kompetencje społeczne, co bezpośrednio wpłynęło na pogłębienie integracji społeczności i wzrost aktywności w realizacji wspólnych działań na rzecz wspólnoty lokalnej. Mieszkańcy oraz ich lokalni przedstawiciele uczestniczyli m.in. w czterech spotkaniach informacyjnych dotyczących funduszu sołeckiego. Dzięki temu mogli świadomie zgłaszać swoje propozycje do budżetów sołeckich na 2016 rok i realnie wpływać na zmianę otaczającej ich rzeczywistości. Praca animatorów, asystentów i prawników w terenie − udział w lokalnych wydarzeniach, indywidualne spotkania – pomogła nawiązać współpracę z lokalnymi instytucjami (sołtysami, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy, kultury itp.), dzięki którym możliwe było dotarcie do odbiorców projektu.
Z projektu skorzystało 836 mieszkańców powiatu zielonogórskiego.
Udział partnera w projekcie umożliwił udzielenie kompleksowej pomocy poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego.