Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-01 - 2015-02-28
303 765,65 PLN
272 913,00 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia
Opis projektu
Według Narodowego Rejestru Nowotworów liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych jest w Polsce wyższa niż średnia dla krajów UE, o około 20% u mężczyzn i około 10% u kobiet. Jednocześnie tylko 30% chorych na nowotwory w Polsce podejmuje leczenie we wczesnej fazie choroby. Tymczasem Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN) na lata 2006-15 był realizowany nieefektywnie, na co wskazywały zarówno NIK, jak i Sejmowa Komisja Zdrowia. Projekt był odpowiedzią na pogarszającą się sytuację polskich pacjentów onkologicznych oraz brak nadzoru obywatelskiego nad procesami kształtowania polityki zdrowotnej państwa. Celem projektu była społeczna kontrola sposobu realizacji przez Ministerstwo Zdrowia NPZChN, analiza Programu oraz opracowanie na jej podstawie Strategii dla Onkologii z perspektywy pacjenta onkologicznego.
Głównym rezultatem projektu było włączenie wypracowanych założeń i postulatów Strategii do rozwiązań systemowych, w tym Pakietu Onkologicznego, który obowiązuje od 1 stycznia 2015. Ministerstwo Zdrowia doceniło zaangażowanie pacjentów w przygotowanie rekomendacji, które w znaczącej części zostały uwzględnione w nowym NPZChN na lata 2016-25.
Obywatelska kontrola była realizowana z ponad 40 organizacjami pacjenckimi skupionymi w Porozumieniu na rzecz Onkologii. Konsultacjom poddano założenia do Strategii dla Onkologii na lata 2015-25. Jednocześnie Komisja Ekspercka przeanalizowała funkcjonujący w latach 2006-14 NPZChN – analiza ta została opublikowana w formie raportu. Ponadto opracowane zostały rekomendacje dot. realizacji Programu do roku 2025. Projekt był aktywnie promowany w mediach ogólnopolskich i branżowych. Kontynuacją rozpoczętych prac był projekt „Społeczny monitoring wdrażania i realizacji Pakietu Onkologicznego”, realizowany w programie Obywatele dla Demokracji.
Beneficjentami projektu byli pacjenci onkologiczni oraz ogół polskiego społeczeństwa. Istotna wartość współpracy z Partnerem projektu - polegała na wsparciu merytorycznym i eksperckim, wartość stanowiło też jego doświadczenie w dialogu z decydentami. Partner promował projekt, dystrybuował zaproszenia do organizacji pacjenckich, uczestniczył we wszystkich pracach analitycznych i tworzeniu Strategii dla Onkologii.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny