Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

"Aktywny dialog obywatelski w województwie łódzkim"

Partycypacja publiczna Zakończony
łódzkie
Łódź
2014-04-01 - 2015-07-31
253 173,70 PLN
217 048,42 PLN
samorząd
Opis projektu
W województwie łódzkim problemem jest niska jakość współpracy między organizacjami a samorządami, która wynika ze słabości i małej liczby ciał dialogu obywatelskiego, takich jak rady pożytku czy zespoły konsultacyjne. Wśród przyczyn tego stanu należy wymienić brak przygotowania kandydatów do pełnienia funkcji reprezentanta sektora, nieznajomość zasad funkcjonowania ciał dialogu, wreszcie kompletny brak współpracy pomiędzy nimi. Osłabia to rolę sektora w procesie tworzenia, realizowania i monitorowania polityk publicznych.

Celem projektu było wzmocnienie istniejących i powołanie nowych ciał dialogu w samorządach województwa łódzkiego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Rezultatem projektu jest powołanie 7 nowych ciał dialogu, wzmocnienie 6 istniejących i przygotowanie do powołania kolejnych 15 (w tym 7 rozpoczęło działanie w trakcie trwania projektu) w sumie w 14 samorządach. Trzy ciała dialogu nawiązały ze sobą współpracę. W samorządach poprawiła się jakość współpracy między organizacjami a samorządem.

Proces inicjowania nowych ciał dialogu przeprowadzony w 7 gminach, 2 powiatach, 4 miastach oraz na poziomie województwa łódzkiego obejmował w każdej lokalizacji: diagnozę sytuacji, opracowanie planu i zasad działania, wystąpienie z wnioskiem do włodarzy o powołanie ciała dialogu (rady, zespołu tematycznego, porozumienia organizacji). Dla wzmocnienia i lepszego przygotowania ciał dialogu zorganizowano 83 warsztatów, wizytę studyjną w Warszawie, 2 Fora Dialogu Obywatelskiego, które służyły wymianie doświadczeń i poszerzeniu wiedzy na temat działania ciał dialogu.

W projekcie wzięło udział 450 przedstawicieli organizacji oraz samorządów na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny