Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

"Inny Punkt Widzenia"

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-02-03 - 2015-07-31
328 857,03 PLN
294 000,03 PLN
uchodźcy i migranci, służby mundurowe
Opis projektu
Badania CBOS z 2010 roku wskazują, że Polacy mają silne poczucie dystansu etnicznego i jako społeczeństwo przyjmujące, zajmują postawy mało tolerancyjne i dyskryminacyjne. Cudzoziemcy spotykają się z zachowaniami i wypowiedziami dyskryminacyjnymi ze względu na swój wygląd, religię, strój, słabą znajomość języka polskiego. Postawy te charakteryzują również funkcjonariuszy Straży Granicznej pracujących na granicy i w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz dokonujących kontroli w pasie przygranicznym i na terenie Polski. Cudzoziemcy narzekają również na słabą znajomość języków obcych wśród funkcjonariuszy SG. Ma to bardzo negatywny wpływ na przyjmowanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy, w których zawarte są bardzo szczegółowe pytania.
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji językowych pracowników SG, zmiana ich negatywnych postaw wobec cudzoziemców oraz zwiększenie wiedzy na temat kultury przybywających do Polski imigrantów.
Projekt wpłynął na zmianę postaw funkcjonariuszy SG wobec cudzoziemców: z dyskryminacyjnych na oparte na szacunku i zrozumieniu. Zdobyli wiedzę na temat tradycji i kultury imigrantów i poznali podstawy 3 języków ułatwiające porozumienie z cudzoziemcami przyjeżdżającymi do Polski.
Przeprowadzono 640 godzin lektoratów z języków obcych: czeczeńskiego, gruzińskiego i arabskiego, 20 szkoleń stacjonarnych na temat wielokulturowości oraz 6 warsztatów antydyskryminacyjnych dla funkcjonariuszy straży granicznej z kilkunastu oddziałów w całej Polsce.
Z projektu skorzystało 692 funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny