Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

Kontrola obywatelska Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-04-30 - 2015-09-30
331 163,35 PLN
297 720,55 PLN
niepełnosprawność
Opis projektu
Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w 2012. W 2013 roku Rząd w oficjalnych dokumentach stał na stanowisku, że została ona w pełni wdrożona i nie wymaga prowadzenia aktywnej polityki. Tymczasem doświadczenie i codzienna praktyka organizacji zajmujących się ochroną praw osób z niepełnosprawnościami (OzN) pokazują, że jej zapisy nie są respektowane. Stosunkowo dobre przepisy nie przekładają się na praktykę. Warunkiem koniecznym do zmiany tej sytuacji jest „społeczne” wykazanie niedomagania systemu i zwiększenie oddolnej presji na decydentów. Barierę stanowi jednak niska świadomość społeczna na temat praw, przysługujących OzN oraz brak mechanizmów domagania się ich respektowania przed instytucjami publicznymi.
Celem projektu było 1. doprowadzenie do podjęcia przez decydentów i przedstawicieli administracji publicznych działań na rzecz stosowania Konwencji w praktyce oraz 2. zorganizowanie w środowisku OzN mechanizmu ujawniania nieprawidłowości i samodzielnego egzekwowania praw w relacjach z instytucjami.
Stworzono stronę umożliwiającą zgłaszanie naruszeń praw i podejmowanie samodzielnych interwencji http://www.monitoringobywatelski.firr.org.pl. Kilkudziesięciu decydentom i przedstawicielom instytucji publicznych przedstawiono oparte na dowodach informacje o niezgodności codziennych praktyk instytucji publicznych z zapisami Konwencji.
Zorganizowano 5 spotkań regionalnych dla 222 OzN, przedstawicieli organizacji i instytucji publicznych. Zebrano 400 przypadków naruszeń, w których OzN przy wsparciu prawników i specjalistów w dziedzinie dostępności przeprowadziły skuteczne interwencje. Przygotowano bazę 26 wzorów pism interwencyjnych, kilkuset porad i 12 dobrych praktyk instytucji, z których samodzielnie mogą korzystać kolejne osoby. Wnioski z interwencji i rekomendacje opracowano w raporcie upowszechnionym wśród przedstawicieli administracji publicznej i organizacji zaangażowanych w działalność na rzecz OzN. Zorganizowano Kongres, służący promocji idei autorzecznictwa oraz wiedzy o Konwencji. Działania były szeroko promowane w mediach za pośrednictwem 600 instytucji i organizacji w Polsce.
Partnerzy projektu, reprezentujący dwie duże grupy OzN, z dużym doświadczeniem strażniczym, wsparły projekt merytorycznie w zbudowaniu systemu zgłaszania naruszeń, wspieraniu interwencji, stworzeniu raportu końcowego i w animowaniu środowiska oraz angażowaniu OzN do czynnego udziału w życiu publicznym z wykorzystaniem zapisów Konwencji.