Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Sukurs - przeciwko przemocy motywowanej nienawiścią

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
dolnośląskie
Wrocław
2014-03-01 - 2015-09-30
269 907,03 PLN
242 907,03 PLN
integracja, uchodźcy i migranci, wielokulturowość
Opis projektu
Monitoring przeprowadzony przez Nomadę wskazuje, że w 2012 roku we Wrocławiu doszło do 71 incydentów ksenofobicznych. Organizacja przeprowadziła w 2010 roku badania, z których wynika, że osoby narażone na przemoc z nienawiści nie mają dostępu do odpowiedniego wsparcia. Tego rodzaju przemoc nie jest również adekwatnie ujęta w oficjalnych statystykach, które nie oddają skali zjawiska. Instytucje publiczne nie są odpowiednio przygotowane do właściwego reagowania na przypadki takiej przemocy oraz nie prowadzą odpowiednich działań profilaktycznych.
Zamierzeniem projektu było przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami we Wrocławiu oraz ochrona i wsparcie osób, narażonych na tę przemoc lub jej doświadczających.
W wyniku podjętych działań zbudowano relacje z osobami ze społeczności narażonych na przemoc z nienawiści, udzielono im wsparcia oraz przygotowano narzędzia do szerszego upowszechniania informacji na temat możliwych sposobów reagowania.
W ramach projektu prowadzono działania bezpośrednio skierowane do osób narażonych na przemoc z nienawiści oraz działania informacyjno-edukacyjne skierowane do szerszej publiczności. Pierwsza grupa działań obejmowała, przed wszystkim, community-working (CW), który opierał się na bezpośrednim kontakcie z potencjalnymi klientami/tkami, co pozwoliło na dotarcie do grup i społeczności oraz poszczególnych osób narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami lub doświadczających jej. Elementem CW było badanie potrzeb osób, odpowiadanie na nie, a także edukacja w zakresie ochrony prawnej. W ramach CW zbierano także informacje na temat incydentów motywowanych uprzedzeniami. Działania informacyjno-edukacyjne obejmowały natomiast przeprowadzenie 17 warsztatów dla różnych grup (m.in. młodzieży, seniorów, policji, liderów i liderek grup mniejszościowych, edukatorek/ów, osób narażonych i doświadczających przemocy), które koncentrowały się na możliwych sposobach reagowania. Przygotowano i upowszechniono także narzędzia edukacyjne: komiks oraz spot.
Beneficjentami projektu było 331 osób narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami oraz 102 osoby, które uczestniczyły w warsztatach.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny