Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
małopolskie
Oświęcim
2014-03-01 - 2015-08-31
272 234,84 PLN
242 999,20 PLN
Romowie
Opis projektu
Dyskryminacja Romów w Polsce jest zjawiskiem powszechnym. Potwierdza to raport EU-MIDIS - "Badanie UE na temat mniejszości i dyskryminacji" (2009r). Romowie spotykają się z niechęcią, odrzuceniem, lekceważeniem, wrogością, a nawet agresją. Stała pomoc prawna i psychologiczna jest w takich wypadkach nieodzowna. Romowie rzadko jednak zgłaszają przypadki dyskryminacji zarówno władzom, jak i mediom. Aż 78% romskich respondentów z Polski jest nieświadomych, że wymierzona przeciwko nim dyskryminacja jest niezgodna z prawem. Romowie nie znają organizacji, które mogłyby udzielić im pomocy. Dodatkowo w przypadkach wystąpienia konfliktu społeczności romskiej i polskiej, brakuje mediatorów, którzy mogliby pośredniczyć w rozmowach.

Celem Mobilnego Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów było usystematyzowanie i nadanie trwałego charakteru świadczonym rodzajom pomocy: doradztwu i interwencjom prawnym oraz mediacjom. Ponadto planowano podnieść świadomość Romów oraz przedstawicieli środowiska społecznego Romów na temat dyskryminacji i sposobów jej zwalczania.

2500 Romów uzyskało kompleksową pomoc w przypadkach dyskryminacji. 100 Romów zostało przeszkolonych, jak reagować na sytuacje dyskryminacyjne. 162 przedstawicieli społeczeństwa większościowego w tym m.in. policjanci i pracownicy socjalni zdobyło wiedzę na temat dyskryminacji Romów i specyfiki kultury romskiej.

Działania realizowane w ramach Centrum to m.in. monitoring i analiza 600 materiałów internetowych dotyczących dyskryminacji Romów, 2000 konsultacji telefonicznych i 1200 porad prawnych dla Romów, którzy doświadczyli dyskryminacji, 71 mediacji w sytuacjach konfliktowych i kilkadziesiąt interwencji dotyczących dyskryminujących przepisów. Odbyło się 10 szkoleń dla Romów i 10 dla przedstawicieli otoczenia społecznego Romów: policjantów, strażników miejskich i pracowników MOPS.

Z działalności Centrum skorzystało ponad 2750 osób, w tym około 2600 Romów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny