Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce

Kontrola obywatelska Zakończony
podlaskie
Białystok
Klub Przyrodników, Świebodzin
2014-04-01 - 2016-04-30
385 689,44 PLN
345 192,57 PLN
ochrona środowiska/zrównoważony rozwój
Opis projektu
Plany urządzenia lasu (PUL) nie uwzględniają walorów przyrodniczych. Gospodarowanie w parkach oparte jest na zadaniach ochronnych. Brak udziału społecznego w przygotowywaniu planów ochrony i PUL skutkuje długoletnim generowaniem zysków ze sprzedaży drewna bez poszanowania walorów przyrodniczych. Drugim problemem jest certyfikacja drewna ekologicznego: choć większość drewna sprzedawana jest z ekologicznym znakiem FSC, w Polsce kontrola certyfikacji FSC praktycznie nie istnieje, pomimo rażącego rozmijania się działań podmiotów certyfikowanych z zasadami FSC.
Celem projektu było podjęcie działań mających na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń najcenniejszych lasów w naszym kraju, które podlegają intensywnemu użytkowaniu.
Działania realizowano poprzez pozyskiwanie informacji z parków narodowych oraz nadleśnictw zarządzających cennymi fragmentami lasów oraz prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych. Uczestniczono w tworzeniu planów zarządzania i ochrony dla obszarów leśnych. Uwagę skupiono na najcenniejszych, polskich lasach – Puszczach: Białowieskiej, Karpackiej, Boreckiej. Ujawniono niszczenie siedlisk gatunków podlegających ochronie, zwracając na to uwagę zarządców obszaru, a w niektórych przypadkach kierując sprawy do organów ścigania. Uczestniczono w audytach certyfikacji FSC, które przesądzają o otrzymaniu przez nadleśnictwa ekologicznego certyfikatu FSC, ułatwiającego zbyt drewna. Brano udział w spotkaniach konsultacyjnych w sprawie planów urządzania lasów, spotkaniach z delegacją Rady Europy i przedstawicielami Ministerstwa Środowiska. Powstało kilkadziesiąt relacji medialnych, dotyczących ochrony cennych lasów.
Ujawniono wiele nowych stanowisk nienotowanych dotąd w poszczególnych obszarach występowania gatunków, których ochrona, zgodnie z prawem UE, powinna gwarantować zachowanie cennych obszarów. Najcenniejsze fragmenty lasów zostały objęte ochroną. Dostarczono wiele dowodów na prowadzenie gospodarki leśnej wbrew obowiązującemu standardowi FSC. W sprawie Puszczy Białowieskiej podjęto interwencję w Komisji Europejskiej, Radzie Europy oraz UNESCO, co poskutkowało podjęciem działań wyjaśniających przez te instytucje.
Partner przede wszystkim monitorował parki narodowe.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny