Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Karpacki Uniwersytet Partycypacji

Partycypacja publiczna Zakończony
małopolskie
Zakliczyn
2014-03-01 - 2016-03-31
388 600,00 PLN
349 700,00 PLN
polityki lokalne, samorząd
Opis projektu
Karpaty są regionem unikatowym, objętym w 70% różnymi formami ochrony przyrody. Powoduje to ścieranie się działalności człowieka z ochroną przyrody. W roku 2006 weszła w życie Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat.
Projekt miał na celu wypracowanie modelu rozwoju lokalnego w oparciu o zapisy Konwencji w 6 gminach (Krynica - Zdrój, Łużna, Przemyśl, Raciechowice, Zarszyn i Zawoja).
Powstało 6 koncepcji rozwoju gmin, wcielających w życie zapisy Konwencji: strategia rozwiązywania problemów społecznych, koncepcja lokalnej gazety, opracowanie heraldyczne wraz z herbem i flagą, 2 koncepcje gmin tematycznych i pomysły na przedsięwzięcia, które można wpisać do Strategii Lokalnej Grupy Działania. Koncepcje zostały przyjęte zarządzeniami rad gmin. Udało się zaangażować mieszkańców gmin do pracy nad nimi.
Powołano 6 Rad, w ramach których mieszkańcy, urzędnicy, radni, przedstawiciele lokalnych organizacji i przedsiębiorcy spotykali się, aby z pomocą ekspertów pracować nad koncepcjami rozwoju swoich gmin w oparciu o Konwencję Karpacką. Powstała strona projektu, na której publikowano informacje o działaniach i artykuły na tematy związane z Konwencją. Narzędzia stosowane podczas projektu zostały zebrane w poradniku "Karpacki Model Partycypacji - Uczestniczę, Kreuję, Decyduję" skierowanym do gmin objętych Konwencją. Gminy biorące udział w projekcie zaprezentowały efekty swych działań na międzynarodowej konferencji "Turystyka wiejska w terenach górskich. Innowacje. partycypacja". Przedstawiciele Rad Konsultacyjnych oraz goście zagraniczni wzięli udział w wizycie studyjnej w Ochotnicy Górnej, podczas której odbyły się spotkania z władzami, przedstawicielami sektora turystycznego i sektora kultury. Ochotnica Górna jest wsią o tradycjach pasterskich, która realizuje zapisy Konwencji, poprzez wdrożenie kulturowego Szlaku Kultury Wołoskiej. Podczas spotkania podsumowującego Rady wymieniły się doświadczeniami i efektami projektu. Odbyły się warsztaty, które dotyczyły dalszych działań w zakresie partycypacji oraz dalszej współpracy Gmin.Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gmin, a także urzędnicy i radni. Partnerami w projekcie było Porozumienie Karpackie oraz Green Dossier z Ukrainy. Porozumienie było aktywne na etapie rekrutacji Gmin do projektu, podczas organizacji wizyty studyjnej. Partner Ukraiński opracował artykuł oraz wziął udział w wizycie studyjnej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny