Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Seniorzy dla demokracji

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-04-01 - 2015-12-31
388 740,00 PLN
349 866,00 PLN
seniorzy, prawo, wolontariat
Opis projektu
W Polsce rośnie stosunek liczby osób 65+ do liczby osób w wieku 15-64, w 2030 r. osiągnie 36% (Eurostat 2010). Za tą zmianą demograficzną nie nadążają mechanizmy działania społeczeństwa, gospodarki, administracji (CBOS 2009) i seniorzy stali się grupą narażoną na wykluczenie. Aktywność obywatelska seniorów jest bardzo niska: wolontariat w grupie wiekowej 65+ to jedynie 9% (GUS 2012), a stopień e-wykluczenia duży - z komputera nigdy nie korzystało 65,3% osób w wieku 55-64 lat, w grupie 65-74 lat-88,9% (GUS 2010).
Celem projektu było przeciwdziałania wykluczeniu seniorów poprzez utworzenie Kolpingowskich Klubów Seniora będących punktami wsparcia aktywności lokalnej osób 60+.
Dzięki realizacji projektu uruchomiono 5 Klubów Seniora. Seniorzy zaangażowali się w działania na rzecz środowiska lokalnego, poznali mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej, nabyli umiejętności w zakresie obsługi komputera, pogłębili wiedzę prawną. Mieli też okazję do wymiany doświadczeń z partnerem ukraińskim.
W każdym z pięciu Klubów przeprowadzono warsztaty rozwoju osobistego i motywacji (łącznie 64 uczestników) oraz zapewniono wsparcie coacha przy pracy nad programami działania wolontariatu, utworzono grupę wolontaryjną (5 grup skupia 99 osób), przeprowadzono dwuczęściowe szkolenie „Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej” (łącznie 63 uczestników), zorganizowano kursy komputerowe na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym dla 126 osób.
Uruchomiono 6 punktów poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla seniorów. Z poradnictwa indywidualnego (674 porady) i grupowego (20 warsztatów) skorzystało 266 osób.
Zorganizowano Święto Seniorów Senioriadę, na której zaprezentowano ukraińskie i polskie doświadczenia z działań na rzecz seniorów oraz prowadzono warsztaty dotyczące współpracy klubów seniora i ukraińskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku (49 uczestników).
Ze wszystkich działań projektu skorzystali seniorzy (321 osób) z 6 miejscowości: Jarosławia, Makowa Podhalańskiego, Wadowic, Brzeska, Staniszcz Wielkich i Krakowa.
Projekt był realizowany w partnerstwie z organizacją ukraińską. Partnerzy wymienili się doświadczeniami w działalności senioralnej oraz zaplanowali przyszłą współpracę.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny