Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
2014-04-01 - 2016-04-15
302 477,70 PLN
272 244,80 PLN
integracja, system oświaty, wielokulturowość
Opis projektu
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie w mniejszych miejscowościach, działania dotyczące różnorodności kulturowej podejmowane są w niewystarczającym stopniu. Borussia jest jedną z nielicznych organizacji w regionie, które skupiają się na kwestii międzykulturowego porozumienia i promowania postaw otwartości na różnorodność Warmii i Mazur. Z doświadczeń grantobiorcy wynika, że tego rodzaju tematyka jest pomijana w szkołach, co powoduje, że młodzież staje się bardziej narażona na oddziaływanie ruchów nacjonalistycznych, które stają się coraz silniejsze w regionie. Uwidacznia się to, między innymi, w liczbie odnotowywanych incydentów o charakterze antysemickim, rasistowskim i ksenofobicznym.

Zamierzeniem projektu było wzmocnienie działań w regionie Warmii i Mazur na rzecz promowania postaw otwartości na różnorodność oraz porozumienia międzykulturowego.

W wyniku podjętych działań stworzono regionalną sieć współpracy różnych partnerów społecznych na rzecz wspierania różnorodności kulturowej oraz przeciwdziałania dyskryminacji, a także wzmocniono szkoły w realizacji misji budowania postaw otwartości wśród młodzieży.

W ramach projektu zrealizowano 22 warsztaty dla nauczycieli, w których wzięło udział 514 osób z 224 szkół regionu. Warsztaty poświęcone były edukacji międzykulturowej, integracji społecznej i przeciwdziałaniu dyskryminacji. W trakcie zajęć nauczyciele poznali metody interaktywnej pracy z młodzieżą na rzecz tolerancji, a także – dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie – sposoby reagowania w przypadkach dyskryminacji. Następnie wykorzystywano zdobytą wiedzą w praktyce poprzez zrealizowanie w wybranych szkołach 17 mini-projektów antydyskryminacyjnych. Jako wsparcie dla nauczycieli wydano podręcznik metodyczny prowadzenia działań z zakresu równości. Ponadto, we współpracy z TVP Olsztyn zrealizowano kampanię edukacyjno-informacyjna na rzecz tolerancji i otwartego regionalizmu na Warmii i Mazurach. Obejmowała ona 6 programów edukacyjnych oraz 6 spotów. W ramach projektu zorganizowano dwie konferencje z udziałem różnych partnerów społecznych, w wyniku czego zawiązała się sieć współpracy na rzecz tolerancji w regionie.

Rolą organizacji partnerskiej była produkcja i emisja materiałów kampanijnych (TVP Olsztyn) oraz współpraca przy realizacji warsztatów dla kadry szkolnej (Policja).

Beneficjentami projektu był0 514 nauczycieli oraz 315 osób, które uczestniczyły w konferencjach. Zasięg kampanii szacuje się na 45 tys.