Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną

Partycypacja publiczna Zakończony
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
2014-03-01 - 2015-02-28
74 956,29 PLN
66 385,77 PLN
polityki lokalne
Opis projektu
W gminach województwa warmińsko-mazurskiego, borykających się z wieloma problemami społecznymi (np. bezrobocie powyżej 50%, wyższy niż średnia wojewódzka odsetek osób korzystających z pomocy społecznej), dotychczasowe Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych okazały się nieskuteczne. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej dostrzegły źródło tego problemu w braku obecności głosu mieszkańców na etapie tworzenia lokalnej polityki społecznej, przez co oferta była niedostosowana do ich potrzeb. Jednocześnie nie dysponowały narzędziami do zaangażowania mieszkańców.

Celem projektu było dostosowanie gminnych polityk społecznych do lokalnych uwarunkowań i potrzeb mieszkańców.

W 6 gminach wiejskich (Kozłowo, Jonkowo, Dźwierzuty, Górowo Iławeckie, Sorkwity, Iława) z udziałem mieszkańców wypracowano nowe strategie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2015-2020. W okresie realizacji projektu Uchwałami rad gmin przyjęto 5 z 6 strategii, natomiast szósta została przyjęta już po zakończeniu projektu.

W każdej z 6 gmin przeprowadzono diagnozę potrzeb (ankieta), a następnie warsztaty planowania strategicznego z udziałem mieszkańców. Na podstawie wyników diagnozy i materiałów z warsztatów eksperci opracowali projekty 6 strategii, które następnie skonsultowano na 18 spotkaniach z mieszkańcami. Projekty strategii uwzględniające wnioski i uwagi z konsultacji przedłożono na radach gmin i 5 z nich zostało uchwalonych do realizacji.

W procesie tworzenia strategii wzięli udział przedstawiciele różnych grup mieszkańców (młodzież, osoby starsze, osoby korzystające z pomocy społecznej, lokalni liderzy) – łącznie 547 osób.

Projekt realizowano w partnerstwie z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w każdej z 6 gmin. Partnerzy wzięli udział w opracowaniu diagnozy, stworzyli warunki do spotkań z mieszkańcami, zapraszali uczestników na spotkania, przedłożyli projekty strategii lokalnym władzom.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny